Free Essay

Heyhey

In: Business and Management

Submitted By jenniferMiclat
Words 320
Pages 2
//PTASK5

#include <iostream>
Using namespace std;

Int main ()
{

Float a; //a=Length
Float b; //b=width
Float area, perimeter;

cout <<”This program computes for the area of a Rectangle and perimeter”; <<endl;

cout <<”Enter Length: “; cin >>a;

cout <<”Enter Width: “; cin>>b;

area=a*b; perimeter=2*(a+b) cout <<”Area: ”<<area<<endl; cout <<”Perimeter: ”<<perimeter<<endl;

return 0;
}

//PTASK6

#include <iostream> using namespace std; int main ()
{

float length, width; float acm, ain, aft, amtr; //acm=area cm, ain= area inch, aft=area feet, amtr= area meter float pcm, pin, pft, pm; //pcm=perimeter cm, pin=perimeter in, pft=perimeter feet,
//pm= perimeter meter

cout<<"Input Length of the Square in cm:"; cin>>le ngth; cout<<"Input Width of the Square in cm:"; cin>>width;

//AREA FORMULA acm=length*width; ain=acm*2.54; aft=ain*12; am=aft*3.28;

//cout area cout<<"Area of a Square:"<<endl; cout<<acm<<"sq.cm"<<endl; cout<<ain<<"sq.in"<<endl; cout<<aft<<"sq.ft"<<endl; cout<<am<<"sq.m"<<endl<<endl; //PERIMETER pcm=2*(length+width); pin=pcm*2.54; pft=pin*12; pm=pft*3.28;

//cout perimeter cout<<"Perimeter of a Square:"<<endl; cout<<pcm; cout <<"sq.cm"<<endl; cout<<pin; cout<<"sq.in"<<endl; cout<<pft; cout<<"sq.ft"<<endl; cout<<pm; cout<<"sq.m"<<endl;

cout<<endl;

return 0; }…...

Similar Documents

Free Essay

Heyhey Dansk

...To Verdener Det morderne gennembrud gjorde oprør mod romantikkens opfattelse af livet. Det kunne ses i takt med industrialiseringen tog fat og debatter kørte på fuld hammer fra religion til kvinderettigheder. Menneskerne begyndte at bearbejde problemerne i stedet for blot at lade dem flyve hen over hovedet. Denne nye periode kaldes for naturalismen. I teksten "To Verdener" bliver den samfundsmæssige opdeling beskrevet grundigt, hvilket sås meget tydeligt ved Naturalismen - de samfundsfaglige problemer blev mere tydelige og folk fik en mere moderne opfattelse og begyndte at forholde sig til realiteten . Teksten "To Verdener" handler om en meget syg kvinde, der vil gøre alt for at blive helbredt. Kvinden opsøger en mand der sagde at hvis hun gjorde disse ting, ville sygdommen forlade hendes krop og gå over i en anden. "At binde en Kost af Edelweiss og vissen rude, af majsens brandknuder og kirkegårdsbregner, en lok af sit Hår og en splint af en ligkiste; den skulde hun så kaste efter et ungt fruentimmer, der var sundt og friskt og som kom hen gennem rindende vand" - Side 5, linje 39 Kvinden gør som den enøjede mand sagde og kaster buketten efter en ung rask kvinde. Vi møder hende igen samme sted som hvor hun kastede buketten et år efter, hun er nu helbredt. Men hendes dårlige samvittighed over at hun måske har overført sygdommen til en anden kommer efter hende og hun vælger at kaste sig selv i floden. Den unge kvinde hun troede hun havde overført sygdommen til, kommer......

Words: 271 - Pages: 2