Free Essay

Phu Con Cac

In: Computers and Technology

Submitted By nh0xs0ckdn
Words 409
Pages 2
I. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ.

Bước 1: Nhấn vào liên kết này để đăng kí :

CLICK HERE TO REGISTER

Bước 2: Nhấn vào ô khoanh màu đỏ để bất đầu đăng kí tài khoản boss-auto.

[pic]

Bước 3: Nhập thông tin đầy đủ vào các ô như hình sau:

[pic] CLICK HERE TO REGISTER

Bước 4: Vào mail để lấy mật khẩu của Boss gửi tới.

Bước 5: Vào Setting để tay đổi mật khẩu và thêm tài khoản Perfectmoney:

[pic]

- Thay đổi mật khẩu mới cho account:

[pic]

CLICK HERE TO REGISTER

- Proof:

[pic]

[pic]

- Thêm tài khoản Perfect Money và Payeer:

[pic]

II. HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ.

- Hiện tại có 3 loại xe như hinh dưới đây để bạn có thể đầu tư:

[pic]
- Xe 1: Là xe của cty dùng để cho thuê. Ta sẽ thu hồi lại vốn sau 2-3 tháng. Sau đó sẽ thu được lợi nhuận từ 2-3 năm tiếp theo. Bạn có thể bán lại cổ phần sau 20 ngày nhưng bị phạt. mức phạt nhứ sau: 20 ngày là 20%, 30 ngày là 15%, 45 ngày là 10%, 60 ngày là 5%, 90 ngày là 0%.

- Xe 2: (Có biểu tượng màu xanh bên phải): Lãi cao khoảng 1 tháng là thu hồi vốn và bạn được chia lãi trong 6 tháng (không bán lại cổ phần được).

- Xe 3: (Có biểu tượng màu đỏ bên phải): Xe dùng để bán lại, sẽ thu được lợi nhuận ngay sau khi bán (thường một tháng mới có 1 xe)
Ví dụ: Chúng ta mua xe với giá 100 sau đó bán lai với giá khoảng 150-200 như vậy chúng ta thu được lợi nhuận từ 50-100% sau 3 đến 4 tuần.

Bước 1:

- Bạn kiểm tra xem xe nào thu hồi vốn nhanh nhất để chọn đầu tư ( % Lợi Nhuận = 1.95/49 x 100 = 3.979%/ngày.

Chú ý: nhiều bạn hay nhập 100$ rồi tính % là không chuẩn, vì sao thì mọi người nhìn cách tính của mình sẽ hiểu.

Mọi người sẽ nhận đều đặn 1.95$ mỗi ngày trong 6 tháng liên tục, và tổng số tiền nhận trong 6 tháng như hình trên.

Bước 2: Mua cổ phần - Các bạn thực hiện đúng theo thứ tự như hình dưới nhé:

[pic]

Chúc Các Bạn Thành Công. Tham Gia Group Để Được Hỗ Trợ Link Group: http://www.facebook.com/groups/BossAutoVietNam/
gg…...

Similar Documents

Premium Essay

Pros and Cons of Abortion

...Pros and Cons of Abortion Cons * You are killing a baby * Could be against your religious views * Could result in deep depression of guilt * Abortions could cause an infection in the mother’s womb, which could make it harder for the mother to get pregnant in the future * Abortions might have terrible side effects such as blocked fallopian tubes, weakened cervix, and uterine scattering. Those side effects can cause serious pain that is almost impossible to cure without an expensive surgery. * Many women who had an abortion, experience premature birth later in their lives. And we all know what that means: babies are born with extreme disabilities, whether in the physical or the psychological realm. Pros * Teens may not be able to carry a baby without dropping out of school * Rape * Women may have medical issues that prevent them from having a child without harming themselves * The women just may not be able to take care or afford the baby, especially without the help of a male or family * The pain of labor may be traumatic to the mother * The man that got you pregnant may leave you after you give birth * It may be hard for you to form a relationship with someone when you already have a child with a different man * You would have the chance to save up money for when you are actually ready to have a baby, rather than struggling financially when you have the child at an unexpected time. * The women may be rejected......

Words: 282 - Pages: 2

Free Essay

Con 090

...| CON 090FAR Fundamentals Module 1 Student Guide | 7 January 2013 | This page intentionally left blank. Table of Contents CON 090 Course Syllabus 3 CON 090 SCHEDULE Error! Bookmark not defined. Course Design – How CON 090 “Works” 3 Module 1 – Using the FAR and DFARS 3 Module 1 Schedule 3 Module 1 Homework 3 Introduction 3 Learning Objectives 3 FAR Basics .17 Organization & Arrangement of the FAR 25 FAR Research Exercise 33 DFARS Basics 35 FAR/DFARS Research Exercise 39 Deviations from the FAR and DFARS 41 FAR/DFARS/Class Deviations Research Exercise 43 Reading the FAR 45 FAR Reading Exercise 51 Interpreting the FAR 53 FAR Interpretation Exercise 55 Putting It All Together 57 Applying the Regulations .59 Appendix 63 This page intentionally left blank. CON 090 Course Syllabus A. Course Title: Federal Acquisition Regulation (FAR) Fundamentals B. Course Number: CON 090 C. Course Prerequisites: None D. CLPs/CEUs/Number of ACE-Recommended Credits: CLPs 141/CEUs 14.1/ 3 Graduate-Level Credits E. Course Manager: Don Mansfield, (619) 524-5474 a. Phone: (619) 524-5474 b. E-mail: donald.mansfield@dau.mil Performance Learning Director (HQ DAU): James W. Malloy, Jr. a. Phone: (703) 805-4365 b. E-mail: james.malloy@dau.mil F. Course Description: FAR Fundamentals (CON 090) is a resident Defense Acquisition Workforce Improvement Act (DAWIA) Level I contracting course for newly hired...

Words: 16256 - Pages: 66

Free Essay

Rào Cản Truyền Thông Và Biện Pháp Cải Tiến Thực Trạng Này Tại Các Trường Mầm Non

...thực trạng này tại các trường mầm non Ths. Lê Bá Lộc Khoa Quản lý Giáo dục Trường Cán bộ QLGD Tp.Hồ Chí Minh Thông tin, truyền thông có vị trí, vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý của người Hiệu trưởng trường học nói chung, trường mầm non nói riêng. Nó là công cụ, phương tiện để Hiệu trưởng thực hiện các chức năng quản lý nhà trường. Bất kỳ một nhà trường nào cũng tồn tại và thực hiện mối liên hệ giữa ba hệ thống: hệ thống quản lý (chủ thể quản lý: đưa ra các quyết định quản lý), hệ thống bị quản lý (đối tượng quản lý: thực hiện các quyết định quản lý), hệ thống thông tin (làm cầu nối giữa chủ thể quản lý và đối tượng quản lý). Truyền thông là quá trình trao đổi những thông tin và chia sẻ những ý tưởng, cảm giác, thái độ với người khác từ đó làm nảy sinh ra những mức độ thông hiểu giữa hai hay nhiều người. Nói cách khác, truyền thông là sự di chuyển thông tin từ người này sang người khác bằng cách sử dụng các ký hiệu ngôn ngữ hay phi ngôn ngữ. Truyền thông phụ thuộc vào sự kết hợp các yếu tố ngữ cảnh, văn hóa, môi trường. Trong quá trình truyền thông có rất nhiều trở ngại làm cho thông tin bị sai lạc, mất mát, giảm hiệu quả, thậm chí gây phản tác dụng. Những trở ngại này được gọi là nhiễu hay rào cản. Trong công tác quản lý trường học cũng xuất hiện những rào cản đòi hỏi nhà quản lý phải nhận biết và tìm cách khắc phục để nâng cao hiệu quả quản lý toàn diện các hoạt động của nhà trường. Thực tế hiện nay tại các trường mầm non ở......

Words: 1401 - Pages: 6

Free Essay

Cac Phuong Phap Dinh Luong

...2nd ed. Ch.9: Các phương pháp định lượng Chương 9 Các phương pháp định lượng Đối với nhiều người viết đề xuất nghiên cứu, trong tất cả các phần được thảo luận cho đến giờ, phần phương pháp là phần cụ thể nhất. Chương này trình bày các bước then chốt trong việc thiết kế một phương pháp định lượng cho một đề xuất nghiên cứu, với tiêu điểm cụ thể là phương pháp điều tra khảo sát và thí nghiệm để tìm hiểu thông tin. Các mô hình này phản ánh các nhận định tri thức khác nhau như đã thảo luận trong chương 1. Ví dụ, nhận định tri thức theo thuyết tất định cho rằng việc xem xét các mối quan hệ giữa các biến là trọng tâm để trả lời các giả thuyết và câu hỏi nghiên cứu thông qua các cuộc điều tra khảo sát và thí nghiệm. Rút gọn thành một tập hợp các biến số nhất định, kiểm soát chặt chẽ thông qua thiết kế hay phân tích thống kê, sẽ giúp mang lại các thước đo hay các quan sát để kiểm định một lý thuyết. Ta sẽ thu được số liệu khách quan từ các quan sát và đo lường thí nghiệm. Giá trị và độ tin cậy của các thước đo thu được bằng các công cụ thu thập dữ liệu, các tiêu chuẩn bổ sung để đưa ra nhận định tri thức, sẽ dẫn đến những lý giải có ý nghĩa về dữ liệu. Khi liên hệ các giả định này và các qui trình thực hiện, thảo luận này sẽ không xử lý các phương pháp nghiên cứu định lượng một cách tường tận. Có một số sách giáo khoa chi tiết và xuất sắc trình bày thông tin về nghiên cứu điều tra khảo sát (ví dụ như của Babbie, 1990, 2001; Fink, 1995; Salant & Dillman, 1994). Về các qui trình......

Words: 12472 - Pages: 50

Free Essay

Cac Loai Hinh

...SO SÁNH ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2005 Loạ i Hình Công ty trách nhiệm hữu hạn Công ty cổ phần Công ty hợp danh Doanh nghiệp tư nhân Từ hai thành viên trở lên So sánh Công ty TNHH có hai thành viên trở lên là doanh nghiệp trong đó: Khái - Thành viên có Niệm & thể là tổ chức, cá Đặc nhân (ít nhất là Điểm hai) nhưng số lượng thành viên không vượt quá năm mươi người. - Trong đó thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các Một thành viên Công ty TNHH 1 thành viên là: - Công ty do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. - Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ của doanh Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: - Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. - Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa - Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ Công ty hợp danh là doanh nghiệp : - Phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty (thành viên hợp danh), có thể có thành viên góp vốn. - Thành viên hợp danh phải là cá nhân, có trình độ chuyên môn và uy tín nghề nghiệp và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. - Chủ sở hữu duy nhất của DNTN là một cá nhân hoặc 1 đơn vị kinh......

Words: 1685 - Pages: 7

Free Essay

Cac Loai Lc

...I. CÁC LOẠI L/C CĂN BẢN 1. L/C có thể hủy ngang (Revocable letter of credit): 1. Khái niệm: L/C có thể hủy ngang là loại L/C mà người mở (nhà nhập khẩu) có quyền đề nghị NHPH sửa đổi hoặc hủy bỏ mà không cần có sự chấp thuận và thông báo trước cho người thụ hưởng. L/C hủy ngang nói lên khả năng đơn phương hủy bỏ L/C đang còn hiệu lực vào bất cứ thời điểm nào mà không cần sự đồng ý của tất cả các bên liên quan. Tuy nhiên, khi hàng hóa đã được giao, ngân hàng mới thông báo sửa đổi hay hủy bỏ thì lệnh này không có giá trị nghĩa là NHPH vẫn phải thanh toán như đã cam kết. Theo UCP 400, một L/C không ghi cụ thể là loại gì thì được hiểu là L/C hủy ngang. Nhưng theo điều 10 UCP 600: “Trừ khi có qui định khác tại Điều 38, tín dụng không thể sửa đổi và cũng không thể hủy bỏ mà không có sự thỏa thuận của Ngân hàng phát hành, ngân hàng xác nhận (nếu có) và người thụ hưởng”. 1.2 Lợi thế, rủi ro của các bên tham gia: Với loại L/C này quyền lợi của người xuất khẩu không được đảm bảo, nó chứa đựng nhiều sự rủi ro cho người bán vì việc sửa chữa và hủy bỏ có thể xảy ra khi mà hàng hóa đang trên đường vận chuyển và việc trước khi việc thanh toán được thực hiện. Còn đối với người mua việc sử dụng L/C này tạo sự linh hoạt cho hoạt động kinh doanh của mình, khi những điều kiện thị trường bất lợi thì người mua có thể sửa đổi hoặc hủy bỏ mà không cần thông báo cho người bán. 1.3.Trường hợp áp dụng: Vì những đặc điểm trên nên L/C này ít được sử dụng trong thực......

Words: 11087 - Pages: 45

Premium Essay

Strategy for Phu Van Company

...COMPANY. Phu Van Company was set up a business strategy that focus on the real estate brokerage & consulting. They also developing branches system by franchising. Go into the details, we using the SWOT model to analyze Phu Van strategy. Strengths | Weaknesses | * Extensive retail network, the number of multiple retail outlets. * Phu Van has two petrol supply: Thanh Le and PV Oil so can flexibility in business and not worry be temporary shortages. * Phu van was established many years ago so it gained a place in the hearts of the people in the area. * There was petroleum transportation system. * As general agent, Phu Van get benefit directly from the oil and gas corporations PVOil without going through any third party. * Working capital from banks. | * Loans from banks. * The retail system is distributed on a wide area. * High costs and capital spending. * Have to import a large quantity of fuel to maintain the position of general agents. | Opportunities | Threats | * Get benefits when the price of fuel was changed to increase. * The Developing Economies. * Government subsidies for fuel. | * Get loss when the price of fuel was changed to decrease. * Reduced demand in the rainy season. * Loss increases during the rainy season (expansion of gasoline, heat expands and cold shrink). * Many competitors. * Dominance of state companies. | ACTION: * With these Strengths and Opportunities >< Weaknesses: * Phu......

Words: 377 - Pages: 2

Free Essay

Nclb Cons

...No Child Left Behind Cons ************ ******* BCOM/275 October **, 2*** **** ********* No Child Left Behind Cons The No Child Left Behind Act (NCLB) has been a controversial topic from its start. There are passionate debaters on both sides of the arguments, each with their own validity behind their stance. Last week was all about focusing on the pros NCLB brings to the table, now lets dive into the cons. What are the negative affects? According to "Educational Research Newsletter And Webinars" (2006), " By imposing standards on students’ minds we are, in effect, depriving them of their fundamental intellectual freedom by applying one standard set of knowledge. Standardized tests oversimplify knowledge and do not test higher-order thinking skills. State standards are externally imposed on local teachers.” and “One-size-fits-all standards either dumb down instruction to the lowest common denominator or condemn low-ability students to frequent failure” (Standard-based assessments). The point this brings up is a strong one. How can the educational system except to successfully teach all students using the exact same model when it’s a well-known fact everyone has vastly different learning styles. Metaphorically, trying to shove the square through the circle whole is going to always lead to failure. The idea of having a set standard that all children should know is obviously very important, but setting down a specific guideline all kids are......

Words: 733 - Pages: 3

Free Essay

Cons Side of Medical Marijuana

...Con Side of Debate Summary BCOM/275 - Business Communications and Critical Thinking December 4th, 2014. Willetra Brittian Con Side of Debate Summary Medical Cannabis use is a controversial topic for many people, despite its multiple benefits; people against its medical use will find the way to prohibit it in the United States. Individuals against medical cannabis have concerns regarding its risk in the immune system, pulmonary problems, hormones, mental health, and the risk of bacterial, fungus, or viral infection (National Academy of Science, 1999). Even though any patient has not confirmed this hypothesis, Scientifics investigation suggested that cannabis has no significant good or bad side effects. In addition, the use of marijuana has been shown to have a short term effect on the ability of people to think, learn, reason ad perform tasks. It is not clear if cannabis has any long term effect on the mental state or mood (Post Media News, 2011). Marijuana effects are related with drowsiness, dry mouth, and headache; can impair psychomotor skills. HIV patients are the largest group who report using marijuana for medical purposes. Medical marijuana and its active ingredient THC have been shown in some studies to decrease immune function risk of progression to AIDS in HIV-cero positive patients and to increased mortality in AIDS patients (Kebler & Dupont, 2012). Prescribe in high amounts can increase risk of heart attack within one hour of use. Medical marijuana is......

Words: 865 - Pages: 4

Premium Essay

Phụ Lục

...Phụ lục 1: BẢNG PHÂN PHỐI CHUẨN ((z) |Z |0,00 | | |0,1 |0,05 |0,025 |0,01 |0,005 | |1 |3,078 |6,314 |12,706 |31,821 |63,656 | |2 |1,886 |2,920 |4,303 |6,965 |9,925 | |3 |1,638 |2,353 |3,182 |4,541 |5,841 | |4 |1,533 |2,132 |2,776 |3,747 |4,604 | |5 |1,476 |2,015 |2,571 |3,365 |4,032 | |6 |1,440 |1,943 |2,447 |3,143 |3,707 | |7 |1,415 |1,895 |2,365 |2,998 |3,499 | |8 |1,397 |1,860 |2...

Words: 1244 - Pages: 5

Premium Essay

Con Law

...to get too far. Intimacy w/in marriage doesn’t create a broad right to privacy, but only one for what married couples do in their own home. Could, for example, have tried to define this as a right of intimate association. Problem there however, is that it would not have the longstanding tradition to back it up, and thus may not be that “deep” a right…. iv) Point is that the way one construes a tradition (broadly or narrowly) becomes outcome determinative. THIS is what Black was worried about. Fear that traditional values (held by judges themselves) would creep in and color judgments. Harlan however, disagrees, b) The Abortion Case 1) Abortion in the US is a very controversial issue. But from a Con Law course, it’s controversial from a LEGAL perspective from two perspectives: a) From standpoint of judicial craftsman/argumentation, is Roe v Wade acceptable? Does it make its case? b) Was this the business of SCOTUS at all? Should SCOTUS have been involved here at all, or did this one belong to the states? 2) THESE are the two big complaints (legally) against Roe v. Wade. 3) Roe (1973) a) Jane Roe, an unmarried pregnant woman, brought a constitutional challenge to the Texas abortion law, which criminally prohibited abortions except to save the mother’s life. b) A three judge district court invalidated the law providing the state with an appeal right......

Words: 52904 - Pages: 212

Free Essay

Pros and Cons

...will ideally make the entire industry more competitive. Also, insurance companies are now required to post their balance sheets, executive compensation, and administrative costs online. Insurance companies will have to accept everyone. No more pre-existing condition exclusions. They can’t place limits on coverage anymore, either. Cheaper prescriptions for seniors. It’s reform. We need reform. We’re in a situation where healthcare is even becoming unaffordable to employers, leaving employees with higher out-of-pocket expenses even if they’re ensured. Healthcare costs have jettisoned innumerable people from the middle class. People get sick and die because insurers won’t take them. This isn’t functional. Any kind of reform helps. Cons Cuts in Medicare. The elderly on Medicare will see their benefits changed dramatically. The biggest item being used to pay for the new program is more than $500 billion in cuts to the program at a time when 72 million baby boomers become eligible for it in the next decade. The second biggest move to pay for this is by raising and expanding the Medicare tax. Costs. Any way you slice it, adding another $940 billion to the deficit is not a good thing for the US economy. Yes, the Congressional Budget Office said that healthcare would actually reduce the budget deficit, but nobody really knows what will happen. No new incentives for primary care physicians. Physicians are increasingly turning to specialties as a way to pay off......

Words: 434 - Pages: 2

Free Essay

Sơ LượC Về CáC Thế Hệ Shinkansen

...thật sự an toàn không? Phần 2 – Những kỹ thuật quan trọng của đoạn đường ray cho Shinkansen 1. Đoạn đường ray phân nhánh chế tạo đặc biệt khó 2. Hệ thống chống sét tốt nhất thế giới Phần 3 – Các thế hệ Shinkansen của Nhật (được sản xuất từ 1964 đến hiện tại) 1. JR Tokai, JR miền Tây Nhật Bản và JR Kyushu 2. JR miền Đông Nhật Bản Phần 4 – N700 series NOZOMI và E5 series HAYABUSA 1. Đầu tàu 2. Bộ phận unit, động cơ 3. Thân tàu 4. E5 series với Granclass Phần 5 – Linear Chuo Shinkansen – Phương tiện giao thông tương lai của nhân loại 1. Sự tồn tại thầm lặng của tàu maglev tại Nhật 2. Linear Shinkansen đối đầu với Transrapid 3. Tại sao Nhật vẫn gọi tàu maglev của họ là Shinkansen? 4. Chi phí xây dựng và lợi ích Kết ------------------------------------------------- Shinkansen – Niềm tự hào của châu Á trong ngành công nghiệp đường sắt thế giới (Phần 1) April 14, 2012 aikoku2027 Phần 1 – Lịch sử tổng quát về Shinkansen Trước khi viết bài này, tôi còn nhớ lại khoảng thời điểm nữa đầu thập niên 90 thế kỷ trước, tại Sài Gòn lúc bấy giờ có bán các loại tập vở (con nai?) cho học sinh mà bìa phía sau in các loại tàu cao tốc của thế giới. Thời đó tôi chỉ có thể nhìn những tấm hình đó cùng các con số về tốc độ của nó mà mơ tưởng một ngày nào đó mình sẽ được ngồi lên các con tàu cao tốc đó. Do hoàn cảnh may mắn mà ít lâu sau tôi được du học sang Nhật, nhưng cũng phải hai năm sau khi đặt chân tới Nhật, tôi mới chính thức ngồi lên một chuyến tàu cao tốc Shinkansen......

Words: 18426 - Pages: 74

Premium Essay

Cons

...Patricia Gomez Kumara R. ENG4C1-02 2016-02-10 The Cons of Single Gender Schools Single gender schools are a bad idea for an educational system because they don’t prepare their students with the necessary skills to be thoroughly ready to face the world after high school. In any educational institution, we are expected to learn some of the most crucial skills needed to survive in a world where its important to know how to strive for success and the different ways you can do it. Some of these skills we acquire them on our own, however some of them we learn by being exposed to different situations or we learn them in school which is the place where we are prepared for what’s to come after high school. Now, single gender schools do not fully fulfill this demand as they do not have the same advantages coed schools may have. Correspondingly, single gender schools do not prepare their students to interact with the opposite sex which is something they will need as they will not always be around the same gender. Aside from that, specific genders are not exposed to the different ways of learning that one must know in order to succeed in the later stages of life. But also, the outside world is a rough place for individuals who are not realistic of the misconceptions of the opposite gender and the stereotypes that go accordingly to their sex, and its important to be aware of them, as it builds your confidence and you are more knowledgeable. Furthermore, this essay will prove that single......

Words: 1536 - Pages: 7

Free Essay

Con Chim Quý

...o người đọc bình chọn Độc quyền là một tình huống trong đó một công ty hoặc một tập đoàn, một nhóm các công ty chiếm lĩnh gần như toàn bộ thị trường đối với một loại hàng hoá hoặc dịch vụ nào đó.Khái niệm độc quyền hiểu theo nghĩa hẹp là việc chiếm lĩnh thị trường của một công ty. Thị trường độc quyền là thị trường không có sự cạnh tranh do đó dẫn đến một hệ quả tất yếu là mức giá cao hơn và sản phẩm chất lượng thấp hơn. Độc quyền là một ví dụ điển hình khi nhắc tới chủ nghĩa tư bản. Phần lớn mọi người đều tin rằng thị trường sẽ không hoạt động nếu chỉ có một người duy nhất cung cấp hàng hoá và dịch vụ vì họ sẽ không có động lực để tự hoàn thiện và đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên độc quyền sẽ vẫn tồn tại vì sẽ vẫn có nhu cầu về loại hàng hoá dịch vụ đó. Ví dụ như trên thị trường có sự độc quyền về mặt hàng xăng dầu. Cho dù giá xăng có đắt và chất lượng không tốt thì bạn sẽ vẫn phải mua nó vì bạn vẫn cần phải đi lại, các công ty vẫn cần nhiên liệu để đốt, để vận hành máy móc, và ngoài ra còn rất nhiều hoạt động cần dùng đến xăng dầu. Vì độc quyền có những tác động tiêu cực đến nền kinh tế và gây thiệt hại cho xã hội nên chính phủ luôn nỗ lực để ngăn ngừa độc quyền bằng các đạo luật chống độc quyền. Tất nhiên độc quyền cũng có ưu điểm trong một số lĩnh vực, ví dụ như việc cấp bằng cho phát minh mới. Việc cấp các bằng phát minh sáng chế sẽ tạo ra sự độc quyền đối với sản phẩm trí tuệ đó trong một thời hạn nhất định. Lý do của việc cấp bằng là giúp cho......

Words: 612 - Pages: 3