Free Essay

Self-Study

In: Other Topics

Submitted By Namtran2192
Words 2018
Pages 9
Tự học – một phương pháp học tập cơ bản của sinh viên

19.08.2013

1. Đặt vấn đề
Chỉ có thể bằng con đường tự học sinh viên mới có thể học hỏi được điều gì đó. Nhiệm vụ duy nhất của Nhà trường là tạo thuận lợi cho quá trình tự học. Nếu như không làm được điều này, Nhà trường sẽ đánh mất ý nghĩa tồn tại của mình. Isaac Asimov
Để lựa chọn được phương pháp dạy học vào thực tế có hiệu quả không thể bỏ qua vấn đề tự học của sinh viên. Quá trình dạy học thành công của giáo viên có quan hệ biện chứng với quá trình tự học của sinh viên. Vì vậy, thước đo hiệu quả của phương pháp dạy học là kết quả của tự học. Trong nội dung của bài này tôi muốn trình bày những kiến thức căn bản nhất về vấn đề tự học của sinh viên.
2. Ý nghĩa của tự học trong hoạt động dạy học ở Đại học
Hiệu quả của quá trình dạy học chính là sự tương tác của tư duy, hành động và lời nói giữa giáo viên và sinh viên. Nhờ sự trợ giúp của ngôn ngữ mà tư duy được củng cố và phát triển. Giao tiếp bằng lời cho phép người học nhận thức thế giới xung quanh, nhận ra mình trong thế giới đó. Tuy nhiên, phát triển tư duy chỉ với một hệ thống giao tiếp không thôi thì chưa đủ, cần phải có hoạt động tự học của sinh viên. Những nỗ lực củasinh viên là nhằm làm chủ kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo tạo điều kiện cho sự phát triển nhận thức và trí tuệ.
Theo bản chất của lý luận dạy học, tự học của sinh viên bao gồm toàn bộ môi trườnghọc tập được tổ chức bởi giáo viên với mục tiêu hướng đến tự đào tạo cho ngườihọc. Tự học là hoạt động học tập diễn ra mà không có sự tham gia trực tiếp của người dạy.
Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, lượng thông tin ngày càng gia tăng. Theo tính toán của các chuyên gia trong lĩnh vực xã hội học, thì lượng thông tin tăng gấp đôi cứ sau khoảng 5-6 năm. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo tín chỉ được thiết kế theo hướng ngày càng tinh gọn. Số tiết truyền đạt trực tiếp trên lớp giảm còn hai phần ba so với trước đây, trong khi yêu cầu đối với người học ngày càng cao. Do vậy, hơn lúc nào hết, tầm quan trọng của tự học tăng nhanh. Trong điều kiện như vậy thì những gì sinh viên tiếp thu được từ nhà trường sẽ kém phong phú hơn rất nhiều những điều họ tiếp thu được ở gia đình và xã hội. Mặt khác trong cơ chế thị trường hiện nay, nhà trường đóng vai trò sử dụng cung cấp dịch vụ người học, người sử dụng lao động đóng vai trò sử dụng dịch vụ và chính phủ đóng vai trò giám sát, điều chỉnh quan hệ cung cầu. Lúc này nếu chất lượng đào tạo của nhà trường không đảm bảo nếu không đáp ứng yêu cầu đó. Dạy học trong nhà trường không phải là cung cấp một khối lượng tri thức hàn lâm kinh điển mà dạy cho người học phương pháp tiếp cận thông tin, phương pháp tư duy để họ có thể tiếp tục học sau khi rời ghế nhà trường. Dạy hoc Đại hoc thực chất là dạy cách học, cách tự học để học tập suốt đời.
[pic]
Sinh viên cần tạo thói quen tự học, chủ động sáng tạo và tự mình thực hiện nhiệm vụ học tập và nghiên cứu.
Nhiệm vụ dạy ở Đại học là bồi dưỡng hệ thống tri thức, kỹ năng – kỹ xảo gắn với nghề nghiệp tương lai của sinh viên, làm phát triển ở họ năng lực và phẩm chất trí tuệ, đặc biệt là năng lực tư duy nghề nghiệp, trên cơ sở đó hình thành cho sinh viên thế giới quan khoa học, lý tưởng, tác phong của người cán bộ khoa học kỹ thuật. Để làm được điều đó trong quá trình dạy, người thày phải bồi dưỡng cho sinh viên phương pháp luận khoa học, phương pháp nghiên cứu hay cách thức thu thập thông tin, để phân tích và sử lý thông tin để làm sáng tỏ vấn đề cần nghiên cứu, đồng thời bồi dưỡng cho sinh viên phương pháp tự học: Chủ động sáng tạo và tự mình thực hiện nhiệm vụ học tập và nghiên cứu.
Hiện nay, nước ta cũng như các nước trên thế giới đều quan tâm đến vấn đề tự học không chỉ trong cấc trường Đại học mà ngay cả ở bậc giáo dục phổ thông. Bởi tự học và học suốt đời là một trong những chìa khoá bước vào thế kỷ XXI. Đặc biệt trong quan niệm mới về “học tập suốt đời: Một động lực của xã hội” sẽ giúp con người đáp ứng yêu cầu của một thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Điều này thể hiện những đòi hỏi đang ngày càng càng mãnh liệt hơn “Không thể thoả mãn những đòi hỏi đó được, nếu mỗi người không học cách học”.
Học ở Đại học đòi hỏi ở sinh viên phải truyền tải một khối lượng nội dung tri thức nhiều và khó, thời gian dành cho sinh viên tự học, tự nghiên cứu khá dồi dào, hơn nữa hiện nay ở nước ta thực hiện chế độ 1 tuần làm viêc 5 ngày nên thời gian trên giảng đường của sinh viên ít và thời lượng dành cho sinh viên tự học càng nhiều hơn. Quá trình tự học giúp họ từng bước chiếm lĩnh tri thức chung của nhân loại cho riêng mình một cách tự giác, tích cực và độc lập đã trở thành một yếu tố quyết định chất lượng đào tạo. Vì vậy ý nghĩa cuả tự học trong hoạt động dạy học ở đại học càng trở nên quan trọng và nó được thể hiện:
Hoạt động học là nhân tố trung tâm mà hoạt động tự học không thể thiếu để đảm bảo cho sinh viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ của quá trình học tập, nên quá trình tự học là một hệ thống.Hoạt động tự học giúp sinh viên thu nhận được kiến thức dưới sự hướng dẫn trực tiếp của giáo viên trở nên vững chắc, sâu sắc, tạo ra cơ sở để vận dụng kiến thức đó vào thực tiễn học tập – Hình thức học tập không theo thời khoá biểu (trong lĩnh vực TDTT vấn đề này càng trở nên cấp thiết).
Tự học không những giúp sinh viên không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả học tập khi còn ngồi trên ghế nhà trường mà trong tương lai, họ sẽ trở thành người cán bộ khoa học kỹ thuật có năng lực, có thói quen và phương pháp tự học suốt đời. Ngoài việc hoàn thành các nhiệm vụ học tập theo chương trình đào tạo, nhờ tự học, sinh viên còn nâng cao trình độ văn hoá chung cho mình để đáp ứng yêu cầu của cuộc sống đặt ra. Ngoài ra nếu tổ chức tốt công tác tự học sẽ giúp cho sinh viên:
- Phát triển tính tự giác, tích cực và tính độc lập nhận thức, khắc phục tính thụ động, ỷ lại vào thầy hoặc người khác.
- Làm quen với cách làm việc độc lập- tiền đề, cơ sở để nâng cao học vấn đáp ứng sự phát triển của khoa học kỹ thuật trong thực tiễn công tác sau này.
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, rèn luyện ý chí phấn đấu, đức tính kiên trì, óc phê phán, nâng cao niềm tin và năng lực bản thân.
3. Tự học
Hoạt động tự học của sinh viên có thể diễn ra ở mọi lúc mọi nơi. Cứ khi nào sinh viên huy động mọi khả năng nhận thức hiện có của mình, tiến hành các hoạt động tìm tòi, khám phá tự giác, đứng trước mọi hiện tượng của thế giới khách quan là khi đó họ đang tiến hành tự học.
Tự học Đại học là một trong những hình thức tổ chức dạy học cơ bản có tính độc lập cao và mang đậm nét sắc thái cá nhân nhưng có quan hệ chặt chẽ với quá trình dạy học. Nội dung của tự học rất phong phú, bao gồm toàn bộ những công việc học tập do cá nhân và có khi do tập thể sinh viên tiến hành ngoài giờ học chính khoá hoặc do bản thân sinh viên độc lập tiến hành ngay trong giờ chính khoá như: Đọc sách ghi chép theo cách riêng, làm bài tập, tham gia các hoạt động thực tế…
Như vậy cốt lõi của học tự học và khi xem xét đến mối quan hệ giữa dạy và học thì dạy chỉ là ngoại lực, còn tự học là nhân tố quyết định đến bản thân người học – nội lực. Nhưng quá trình dạy cũng có ý nghĩa rất lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình học. Do vậy, trò là chủ thể, trung tâm, tự mình chiếm lĩnh tri thức, chân lý bằng hành động của mình, tự phát triển bên trong. Thầy là tác nhân, hướng dẫn, tổ chức, đạo diễn cho trò tự học. Người thầy giỏi là người dạy cho trò biết tự học. Người trò giỏi là người biết tự học sáng tạo suốt đời.
4. Các hình thức của tự học trong hoạt động dạy học ở Đại học Hình thức của tự học trong hoạt động dạy học ở đại học bao gồm:
+ Tự học trên lớp: - Nghe giảng - Ghi chép - Làm bài tập
+ Tự học ngoài lớp: - Đọc sách và tài liệu tham khảo - Làm đề cương cho thảo luận nhóm, thảo luận lớp. - Thực hiện các bài tập thực hành bộ môn - Làm đề cương ôn tập - Hoàn thành tiểu luận, luận văn tốt nghiệp.
Tóm lại vấn đề tự học, tự đào tạo là vô cùng quan trọng được quan tâm nhiều và khuyến khích trong học tập, bởi vì sinh viên chỉ có thể thành công trong học tập, nghiên cứu khoa học và những thành tựu nhất định trong tương lai cũng bằng quá trình tự học. Thời gian học trong trường, trên giảng đường Đại học bao giờ cũng có hạn, trong khi đó sự phát triển tri thức của loài người là không bờ bến. Giải quyết mâu thuẫn này không có con đường nào khác là phải tự học và học suốt đời.
5. Kết luận
Để đảm bảo chất lượng dạy học phải đảm bảo ba khâu thống nhất với nhau đó là: nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy của giáo viên và tự học của sinh viên. Vì vậy, một trong những thiếu xót của giáo viên dạy đại học là khi tìm cách nâng cao chất lượng giảng dạy lại không chú ý nghiên cứu xem sinh viên học như thế nào. Người giáo viên có hai nhiệm vụ chủ yếu gắn chặt với nhau: Một là bồi dưỡng cho sinh viên các phương pháp nắm tri thức phù hợp với mục đích và đặc điểm của môn học, hai là giúp sinh viên nắm được nội dung tri thức phù hợp với yêu cầu của chương trình. Còn sự thành công trong quá trình giảng dạy là sinh viên biết cách tự học.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Chernilevski D. Công nghệ giảng dạy ở bậc đại học. NXB UNITY- 2002.
2. Khvesenhia N., Sacovich M. Phương pháp giảng dạy các môn học kinh tế. NXB Minsk-2006.…...

Similar Documents

Premium Essay

Self

...2012 provides precisely this kind of insight. The 2012 survey results deepen our understanding of marketing practitioners’ level of technology adoption and maturity managing the customer experience. Unlike earlier surveys, this year’s has a larger analytic canvas. The 2012 survey’s global reach includes respondents from North America, EMEA and, for the first time, practitioners from Asia Pacific and Latin America. The survey also included some questions from IBM’s groundbreaking Chief Marketing Officer (CMO) study “From Stretched to Strengthened: Insights from the Global Chief Marketing Officer Study 2011” to determine whether there are any differences between how CMOs and marketing practitioners understand their opportunities and challenges. Lastly, the survey evaluated whether a high level of financial performance suggested greater adoption of marketing technology and more sophisticated management of the customer experience. For this evaluation, we asked respondents to self-identify their level of financial performance relative to their industry peers and then applied their responses to a select group of questions. When the results came in, three important trends became clear. In order to meet the challenges posed by new technologies and maximize the success of their organizations, marketers must expand their role in leading the customer experience, remove silos and integrate across channels, and embrace a greater partnership with IT. Leading the customer experience In......

Words: 3267 - Pages: 14

Premium Essay

Effects of Self Study Habits in Academic Performance on Enhlish

...Loyola University Chicago Loyola eCommons Master's Theses 1932 The Influence of Certain Study Habits on Students Success in Some College Subjects Leslie J. Roch Loyola University Chicago Recommended Citation Roch, Leslie J., "The Influence of Certain Study Habits on Students Success in Some College Subjects" (1932). Master's Theses. Paper 342. http://ecommons.luc.edu/luc_theses/342 This Thesis is brought to you for free and open access by Loyola eCommons. It has been accepted for inclusion in Master's Theses by an authorized administrator of Loyola eCommons. For more information, please contact ecommons@luc.edu. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License. Copyright © 1932 Leslie J. Roch THE INFLUENCE OF CERTAIN STUDY HABITS ON STUDEN'l! SUCCESS IN SO:ME COLLEGE SUBJECTS LESLIE J. ROCK A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF 1USTER OF ARTS IN LOYOLA UNIVERSITY ~932 VIT~ Birth January 2, 1900, Ohicago, Illinois Education Oak Park and River Forest Township High School St. Viator Academy, Bourbonnais, Illinois Bachelor of Arts St. Viator Oollege, Bourbonnais, Illinois Graduate Work in Loyola University 1927-31 Profession Associate Professor of Sooial Sciences St. Mary's University of San Antonio San Antonio, Texas TABLE OF CONTENTS Page Chapter Chapter Chapter Chapter I II IV ·V Purpose and The Need For Teehniq~e...

Words: 16794 - Pages: 68

Premium Essay

Self

...propensity to abuse chemicals. With that as a basis, it’s only logical that we would look at substance use disorders (SUD) as treatable only through counselors and other mental health physicians and not treatable as a disease. Another theory considers alcoholism to be a disease and therefore treatable like other diseases. There have been studies that people are genetically predisposed to become alcoholics. Some suggest that certain people are predisposed to certain outcomes based on life behavior. Others say that it all boils down to how one person metabolizes alcohol compared to another person. Only future research will provide an answer and, hopefully, a cure. E.M. Jellinek was one of the earliest and most recognized authorities on alcoholism during his era. His work on alcoholism was the first of its kind to establish stages of alcohol dependency. Jellinek proscribed the three stages of alcoholism, which are separate and distinguished by drinking styles: Pre-alcoholic drinkers drink to relieve workday or life stresses. Prodromal drinkers may have blackouts or memory losses. Crucial drinkers distinguish themselves with a total lack of self-esteem and control. It is not uncommon to see people in these stages in the daily bar environment. Many of us have gone to a drinking establishment and observed people who come in and begin to complain about work or something in their personal lives. Then, as the evening goes, they begin to stagger while walking and to......

Words: 725 - Pages: 3

Premium Essay

Joe Salatino's Case Study Mainly Focuses on the Employee Self Competency.

...About Joe Salatino's case study mainly focuses on the employee self competency. Joe's employees understood the importance of perceptions and attributions. They were able to adapt and get attached to client's lives in order to increase their sales. The employees related themselves to their customers and made difference to the company's business. Joe offered a good example to the industry that how the customers, employees and the organization benefits by using the perceptions , attribution principals, and learning theory of organization and behavior practices. 1. Discuss why Joe’s employees need to understand the importance of how people form perceptions and make attributions. Perception is defined as a process by which individual selects, organizes, interprets and responds to information. Attribution is how individuals understand and explain causes of behavior and events including the behavior of themselves and of others. (wikipedia.gov). Perceptions & Attributions play a key role in a business and it can lead to making a sale or losing a sale. The customers perception and attributions helps the sales professional to control and understand how a potential customer perceives them and also the product he is attempting to sell. This is considered as impression management (Hellriegel and Slocum. 2011. pp.117). Success for a salesperson often lies in the nuances of social behavior and the skills for building relationships and controlling another person’s......

Words: 1275 - Pages: 6

Premium Essay

Self

...Self-esteem, according to Introduction to Psychology by Dennis Coon, is defined as regarding oneself as a worthwhile person or a positive evaluation of oneself1. This study focuses on the examination of African American adolescent self-esteem based on the independent variables of parental marital status, income, and family structure. Is it possible that these variables could affect a confidence that is supposed to come from oneself? According to Mandara and Murray, these variables greatly affect the self-esteem in African American boys and girls in different but significant ways.      It was important for me to choose an article that I could relate with and also that interested me. I found this article to have both these qualities and also be the most accurate with several tables and outside references to make it as comprehensive as it could be. I found the material easy to read and understand as well. It also stood out because it was narrowly focused on a specific topic with specific factors. I found other articles that were so broad, I could hardly imagine them having accurate results.  Once I chose this topic, the articles available to me were few and far between, which I feel is too bad because it is an important topic and before we can begin helping those adolescents who are lacking self-esteem, we must first find out where the problem originates. Having grown up in a single parent, middle class income family and being the oldest of two children, I feel that I can now......

Words: 751 - Pages: 4

Premium Essay

Self Study

...is a very common management approach, but as the framework suggests, it may not be a sufficient basis by itself to make an ethical decision in a moral conflict. In a utilitarian analysis, the harms and benefits of a decision to the different parties that would be affected by the decision are evaluated, with some sort of weight given to the various harms and benefits that assesses their degree. Most utilitarian analysis focuses on the good of the group or collective as a whole over that of any given individual, unless the most serious harm is to the individual—for example, if the decision would be fatal to the individual. Putting the collective, which can include an organization's interest, over that of the individual avoids the problem of self-interest. A second question in the ethical decisionmaking framework for managers, then, would be as follows: Who will be affected by the decision and to what extent will the various parties affected by this decision be harmed or benefited? Justice Principles of justice are a third way for managers to reason about ethical decisions. Just decisions require fairness, equity, and impartiality on the part of decision makers, particularly with respect to the ultimate burdens and benefits that will accrue from the decision. The philosopher John Rawls has discussed the justice criterion in terms of a concept of what he terms distributive justice, which invites decision makers to make a decision behind a veil of ignorance that suggests that they......

Words: 3614 - Pages: 15

Free Essay

Self-Study of Writing Skills

...Assignment 10 Self-Study of Writing Skills 50 points Course Objectives: mastering this assignment allows you to practice and improve in these areas of the course objectives: • Apply principles of business writing • Understand the writing process • Demonstrate skills in writing effective business messages and use of technology • Apply principles of format and document design • Show ability to think critically, creatively and independently Background: Now that you have come to the end of the material for this class, you should revisit your skills level. Directions: Write a memo to me about your writing skills. A table is shown below to help you analyze your current skills in specific areas because you now have more skills, and more knowledge of applying them. Use your completed table to organize your thoughts; do not merely turn in the table. Transfer the information to paragraphs and build the memo. Format: Use interoffice memorandum format. You are welcome to make any additional comments about your writing not mentioned in the table. | |Where do I use this skill? |What am I good at? |What do I need to develop? |What can I do? | |Skills | | | | | |Can I generate ideas for | | | ...

Words: 289 - Pages: 2

Premium Essay

Self Monitoring Study on How Sleep Affects Stress Levels

...Can Obtaining Adequate Amounts of Sleep (between 8-9 hours) Reduce Stress Levels? BPS Wellness Paper Individual Self-Study Write-Up Intro My identified issue is lack of sleep and high stress levels. I do not maintain a schedule that would allow for enough quality sleep. I am also experience stress levels that are high, and suspect that lack of sleep may be a source of some of this stress. I have difficulty falling asleep and occasionally staying asleep. As a result I am often fatigued and tend to crave high fat sugary carbohydrates and overeat on them, to maintain mood and energy. Research Question Can obtaining adequate amounts of sleep (between 8-9 hours of sleep) reduce stress levels? My hypothesis is in order to lower my stress levels I would like to obtain 8 hours of sleep with and monitor the effects of this on my reported levels of stress. My rationale is my mind and body are more rested therefore my perception of stress and my ability to handle stress would improve thereby lowering my stress levels(Minkel et al., 2012) Sleep deprivation is associated with higher cortisol levels and with an exaggerated cortisol response to a stressor. I have not been obtaining a regular 8 hrs of sleep per night and have been feeling stressed.(“10 Surprising Effects of Lack of Sleep,” n.d.) My plan is to see if obtaining at least 8 hours of sleep lowers my stress levels. Method: Over the course of 21 days upon rising I will record the number of hours of sleep I receive.......

Words: 4076 - Pages: 17

Premium Essay

Effects of Self Study Habits in Academic Performance on Enhlish

...EFFECTS OF SELF-STUDY HABITS ON THE ACADEMIC ACHIEVEMENT OF GRADE-VI PUPILS IN ENGLISH AT BALUBAD ELEMENTARY SCHOOL ATIMONAN, QUEZON SY: 2011-2012 A Thesis Presented To the Faculty of College of Education Leon Guinto Memorial College, Inc. Atimonan, Quezon In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of Bachelor of Elementary Education By: Remrena Venesha D. Santamina Chapter 1 Problem and It’s Background Introduction Nowadays, many school learners fail to cope with the daily demands of school. Different distractions are interfering the child’s ability and inclination to focus on his assignments, lessons and activities in school. As a result, his academic achievement is not done at very best effort. During the pre-school age, a self-study habit must be develop. Self-study habit can be defined as the ability of the learner to allot time in reviewing and reading his/her lessons. It is gradually developed as the learner grows and matures. Different learners have varied style of study habits. Some study after arriving from school, while others do it at the middle of the night. Unfortunately, developing these skills requires time, patience and effort from the parents, teacher and the learner himself. Additionally a very high level of intrinsic motivation must be present to have this. It cannot be underestimated that self-study habit is one of the foundations of educational achievements. Those who excel in......

Words: 2389 - Pages: 10

Free Essay

Self

...a person who is self-aware is one who has a deep understanding of his emotions, strengths, weaknesses, needs, and drives. Atwater & Yammarino (1992) states that self-awareness stems from the ability of combining the assessment of the evaluation of the self by others together with one’s self-evaluation. In another words, self-perception as compared to what is perceived by others. On the other hand, Mayor & Salovey (1995) suggest that self-awareness is to be conscious of one’s mood and thoughts about that mood. Self-awareness helps in elevating effectiveness, it roots and fosters the virtue of leadership. All leadership begins with self-leadership and self-leadership begins with knowing oneself. By definition, management is one individual achieving results through others. As suggested by Goleman (2011), self-aware people are self-confident people with a strong understanding of what they are capable of and what they are not. Self-awareness generates the kind of confidence to take the required action when new opportunities are presented. With self-awareness, we become more understanding of others and it is this understanding that leads to effective communication. Being self-aware requires reflection by oneself or with others, in both good and bad times. A better self-understanding will allow one to have more control and intuitive decision-making capability, have the flexibility and ability to effectively meet and handle challenges, have better communication and......

Words: 254 - Pages: 2

Free Essay

Case Study of Designing a Self-Service Disaster Recovery Plan

...TITLE: Case Study of Designing a Self-Service Disaster Recovery Plan 1.0 Issues regarding disaster recovery plan (DRP) Disaster recovery plan (DRP) is a clearly defined and documented plan of action for use at the time of a crisis. Typically a plan will cover all the key personnel, resources, services and actions required to implement and manage the DR process (comission, 2014). A large US public power provider, with millions of residential and business customers, needed to rethink its disaster recovery program. Due to budget constraints, the utility’s data recovery program had not been updated or tested for several years. Under the existing program, systems recovery could take up to 20 days—an unacceptable timeframe for a utility relied upon by numerous states for critical infrastructure services. Moreover, the utility was grappling with internal audit findings pertaining to unresolved disaster recovery deficiencies, which attracted the attention of board members. The board suggested that the utility modernize its disaster recovery program and keep it up to date. A Disaster Recovery Plan is designed to ensure the continuation of vital business processes in the event that a disaster occurs. The September 11, 2001 attacks on the World Trade Center has trigger the urgent of the DRP (Krocker, 2002).     1.1 Reason for a self-service disaster recovery plan 1.1.1. Ease of Getting Started Deploying and managing a traditional disaster recovery plan can be......

Words: 1084 - Pages: 5

Premium Essay

Comparative Analysis on Self Study Habits

...Background and Rationale…………………………………….. Objectives of the Study………………………………………… Sample Selection and Data Collection………………………… Research Design……………………………………………….. Data Analysis and Procedure………………………………….. Scope and Limitations of the Study …………………………… Significance of the Study ……………………………………… 1 9 10 11 12 14 14 Chapter 2. Trends in Access Policies from 1987 to 2007 A. National Laws Governing Access to Basic Education………… …………………………………………... B. Non-legislated Policies on Access to Basic Education……………………………………………………… C. Access Policies of the Philippine Department of Education…. D. Implications of Philippine Access Policies to Muslim Learners in Basic Education …………………………….…… 15 23 26 36 Chapter 3. Key Findings on Access Barriers to Quality Basic Education for Muslim Learners A. Access Barriers to Quality Basic Education for Muslim Learners.. 1. Lack of Educational Infrastructure…………………….. 2. Poverty…………………………………………………. 3. Unstable Peace and Order Situation …….…………….. 4. Lack of Support from Parents …………………………. 5. Cultural Issues and Biases……………………………... 40 41 47 51 53 54 B. Other Issues and Challenges……………………………………. C. Summary ………………………………………………………... 55 58 Chapter 4. Case Studies on Access to Basic Education A. Case Study of School-Based Education……………………….. 1. The J. Marquez School of Peace………..………………. 2. The Notre Dame Village Elementary School…………... B. Case Study on Expanding Educational Opportunities......

Words: 53394 - Pages: 214

Premium Essay

A Teacher Is Better Than Self-Study

...independence in their self-study. In my opinion, it’s better to have a teacher who is able to guide people using the best approach to solve the problems. I feel that learning with a teacher is much better for several beneficial reasons. Some argue that they can learn better without a teacher because they have more freedom and independence in self-study. However, a teacher is a part of learning process. A teacher is there for guidance in a particular subject in order to help people approach the subject in a better way. Besides, a teacher can help with any problems that people have struggles about studying. A teacher also points out the mistakes and suggests ways to correct perfectly. Another argument in favor of learning better is with the help of computers. Technologies now are more advanced than the past. They think they can get information from the Internet and do everything online instead of writing down in paper. However, no matter how advance technologies may become, the need of a teacher cannot ever be exaggerated. In class, a teacher explains and goes over the reading assignments in the textbook. In contrast, the Internet information does not give students clear and accurate information like a teacher. It is impossible to get reading skills by just reading the textbook by themselves. The last argument that learning with a teacher is a waste of their time. They want to study online at home alone without being bothered by anybody. However, if they study by themselves,......

Words: 354 - Pages: 2

Premium Essay

Self

...interest include cognitive rehabilitation; brain organization for attention, language, memory and praxis. She also has clinical research studies related to traumatic brain injury, dementia, and cerebrovascular disease among others. Dr. Richard Williams is a Director of schizophrenia services at the Royal Jubilee Hospital in Victoria, British Columbia, Canada. He is also a clinical professor in the Dept. of Psychiatry at the University of British Columbia in Victoria, BC, Canada. He has also written over 40 published articles on research associated with schizophrenia and the effectiveness, epidemiology, pharmacology and movement disorders of this illness. Dr. Todd S. Woodward is a professor at the University of British Columbia who has conducted research on the brain system. His expertise is in cognitive neuropsychiatry, cognitive psychology and functional neuroimaging. He is also affiliated with the B.C. Mental Health and Addiction Research Institue. As for Karin M. Christensen I was not able to find any information linking her as a doctor or professor in this area but she is co- published on several articles when I researched her further. This article was written with the psychiatry community in mind as well as the general public that take interest in the cognitive development of people who suffer with schizophrenia. This study was designed to help prove how cognitive competency is affected directly and indirectly by the methods and hypothesis......

Words: 920 - Pages: 4

Premium Essay

The Self

...The Self Keepa Secret PSY/400 February 6, 2011 Ingrid Lewis The Self Philosophers and Psychologists have been debating and pondering the question of what exactly constitutes the self for many years. Considering that there are certain concepts and aspects that makes up what psychologists refer to as “the self” in the social world is definitely worth taking a look at since defining what exactly it is can help us understand our roles in society and move us a little closer to understanding our motivations, desires, and why we do the things we do. In this essay we will examine the concept of self in the social world and discuss how I apply the self to my own life. In addition we will also examine the roles of self concept, self-esteem and self efficacy, and how these concepts build a framework for my conception of self. I will also describe two social experiences that affected my personal development in an effort to help the reader understand why I am who I am today. Self in the Social world The concept of the self cannot be found in any book or dictionary. It is not something any one person can concretely define. It cannot be explained in third person because the self is an individual topic. I can’t decide for another person what the definition of self is for them, especially as it relates to their experiences in the social world. I can only decide what self is and how it manifests itself in my own life based on my own experiences, thoughts, feelings and...

Words: 1240 - Pages: 5