Free Essay

Sorry for Disturbing You

In: English and Literature

Submitted By Nanna123
Words 1044
Pages 5
Vi er lige stædige, og vi kæmper alle om den samme plads i hierarkiet. For at komme frem i verden må man til tider ofre sine sociale relationer og den nuværende tilværelse. At to kvinder kan hade hinanden så meget ligger ikke fjernt fra vores tid. August Strindberg har skrevet dramaet, som for første gang havde premiere i Danmark i 1889. Det var netop også i slutningen af 1800 tallet af Det moderne gennembrud fik set dagens lys, og det var her, en del forfattere gjorde op med den bundne kønsrollefordeling mellem kvinde og mand.

Dramaet tager udgangspunkt i en samtale mellem Frk. Y og Fru. X, hvis man kan kalde det en samtale. Det er nemlig gennem hele forløbet, Fru. X der fører ordet, og Frk. Y, også kaldet Amalie, nikker blot.
Dramaet finder sted på en lille café. De to forhenværende veninder møder tilfældigvis hinanden juleaften på caféen, hvor Fru. Y sidder alene ved et bord, med en flaske øl, halvt drukket. Her træder Frk. X så ind, og allerede ved første indtryk får læseren en særdeles klar overbevisning om, at hun lever et overklasse liv, med hus, mand og børn; ”Hun er vinterklædt i hat og frakke og har en smuk japansk kurv over armen”.(Den stærkeste, s. 1). Dette er modsat Fru. Y, som tilbringer juleaften helt alene på den lille café. Fru X er meget snaksagelig, og fører hele tiden ordet. Hun virker til at have det perfekte liv. Hun viser julegaverne frem til børnene og hendes mand, hun er stolt, og holder sig ikke tilbage. Dette ændrer sig hurtigt, da man finder ud af, at hendes mand Bob og Frk. Y har haft en affære. Da Fru X får snakket sig frem til den konklusion, ændrer hun sit ellers nydelige sprog; ”Du sidder derinde i dit hjørne – ved du, det kaldes ”Rottefælden” på grund af dig”(Den stærkeste, s. 4).
Med replikken; ”Jamen, kæreste Amalie! Sidder du her alene juleaften – som en stakkels pebersvend!” er starten på et dramatisk drama, med jalousi, utroskab og ulykkelig kærlighed.
Som dramaet udvikler sig, får man et indtryk af, at Frk. X ikke er lige så perfekt og pletfri, som man først havde på fornemmelsen.

Det er to vidt forskellige kvinder, vi får repræsenteret i dramaet ”Den stærkeste”. Det er to modsætninger, som alligevel har indgået et venskab. Fru. X er den prestige fyldte kvinde, der ligger stor vægt på familielivet, gaveindkøb, børnene og ferier. Hun er stolt over sin mand, og på det ydre virker alt perfekt. Frk. Y er den mere selvstændige kvinde, som endda har gjort det forbi med sin gifte mand, og nu sidder tilbage på den lille café, ensom. Som dramaet forløber, kommer Fru. X alligevel frem til, at hendes mand og Frk. Y muligvis har været tiltrukket af hinanden. Som læser får man dog aldrig det bekræftet, men læser man mellem linjerne, er det tydeligt, at et eller andet har der været mellem Frk. Y og Bob. Fru. X bliver vred, og hun holder sig ikke tilbage. Hun virker vred på Frk. Y, men inderst inde er hun måske mest ked af det på hendes egne vegne. Hun føler et stort tabt, når det kommer til hendes identitet og personlighed. Hendes mand har, uden hun bemærkede det, lavet langsomt om på hende så hun kom til at eje Frk. Y’s normer og værdier; ”Og vi skulle bo ved Mälarn om sommeren, fordi du ikke brød dig om havet. Og min dreng skulle absolut hedde Eskil, fordi din far hed Eskil. Det var derfor jeg skulle gå rundt i dine farver, læse dine forfattere, spise dine livretter og drikke det, du drak – chokolade for eksempel” (Den stærkeste, s. 4).
Hvis man dykker ind i historien, og ligger vægt på navnene Frk. X og Fru. Y, er X og Y muligvis ikke valgt helt tilfældigt. Man kan sætte det i perspektivering til matematikkens verden. X og Y udgør til sammen en ligning, men på den anden side fuldstændig modsætter. Selvom de er stik modsatte, er de dog i sidste ende afhængige af hinanden.

Den måde, som August Strindberg har formet hele dramaet på, ligger enormt meget vægt på det sagte og det usagte. Det sagte er Fru. X, som gennem hele dramaet fører ordet, og det usagte er Frk. Y, som gennem Fru X’s udtagelser kommer med miner og spøjse lyde. Dette gør at læser gennem dramaet, hele tiden må vente på modstand fra Frk. Y’s side. Dette sker dog aldrig. Selvom man lærer Frk. Y at kende gennem Fru X’s udtagelser, lærer man hende utrolig godt at kende. Selvom hun ingen replikker har, får man et stærkt billede af hende som person. Der er hele tiden den her kamp mellem de to kvinder, og det er der, selve navnet til dramaet kommer ind i billedet; ”Den stærkeste”. For hvem er den stærkeste? Der er flere forskellige måder at være ”stærk” på. Man kan være stærk fysisk, man kan være stærk indvendig og man kan være stærk når det kommer til udholdenhed. De to kvinder er stærke på hver deres måde. Fru X er offensiv og virker stærk, når det kommer til, at kæmpe for hvad man elsker; ”Når alt kommer til alt, du, så er jeg måske i dette øjeblik virkelig den stærkeste – du fik jo aldrig vristet noget fra mig” (Den stærkeste, s. 5). Frk. Y er stærk, når det kommer til at holde ud selv i de svære tider.
Den status begge kvinder søger i samfundet, er beskrevet med en del metaforer på dyreriget; ”Din sjæl krøb ind i min som en orm i æblet og åd og åd, gravede og gravede, indtil kun skrællen var tilbage og en smule sort støv! Jeg vil flygte fra dig, men jeg kunne ikke. Du lå som slangen og lammede mig med dine sorte øjne – jeg fornemmede, hvordan fangarme nærmede sig for at trække mig nedad” (Den stærkeste, s. 4). Dette får en til at referere til den kamp, som også udspiller sig i dyreriget. Den konstante søgen og kamp om status styret af de drifter som påvirker os. Dette påviser titlen også ”Den stærkeste”. Darwins teori ”Survival of the fittest” som netop repræsenterer deres indbyrdes kamp om overlevelse og søgen på en mage.

Nanna Petersen – 2.y…...

Similar Documents

Free Essay

Part a - Sorry for Disturbing You

...Loneliness is a big part of life for some people; maybe their wife or husband has left them. Or they do not have any friends or family to rely on. James Diegan has painted a painting that shows a man sitting all alone on a bench with his head buried in his hands, like he is crying. The painting is called “Loneliness” and is made in 2006. Today almost everyone is getting divorced, it is more common that people are divorced or have been than they have stayed with the same person their whole life. The short story:”Sorry for Disturbing You” is written by Richard Knight. The story is from 2008. The story is about a man, Ian, who lives alone with his daughter, Corinne, because his wife, Karen, has moved back home with her mother while they are fixing their problems. And one night a man stands outside Ian’s house and he is ill or drunk so Ian lets him in so he can help him with getting home. In the story’s beginning we are introduced to Ian, the strange man outside the house, and Corinne. The man has been crying, or it is the rain that is running down his face. He looks ill, or maybe he is drunk, nonetheless Ian let him inside to borrow the phone, so the man can call for a taxi. In the story’s presentation we get to that Ian and Karen have some problems so she has moved back in with her mother. We are told that he actually has a cell phone with him, which he calls a cab from. And that his name is Michael Phelps, and he cannot even walk without any help. The cab driver knows him......

Words: 828 - Pages: 4

Free Essay

Essay, "Sorry for Disturbing You"

...Essay Sorry for Disturbing You A: We are several billions of people on Earth. We are born to this planet with abilities of an enormous scale. Our vocabulary enables us to express our feelings as well as our body language disclose them. As a result, we are very lucky human beings! We are like gregarious animals: Even though we are all different, we cannot live alone. We know for a fact that we are currently seven billion people on Earth, so why are many of them living in loneliness? Studies have shown that one of the primary sources to human happiness is the close and confident relation we can have to our fellow men. Therefore, the ability to communicate is crucial for how we will evolve in the future. Such issues are being handled in Richard Knight’s short story “Sorry for Disturbing You”, from 2008. In the short story, Michael Phelps is described as an old man, who one evening is knocking on Ian’s front door. He wants to borrow the phone so he can call a taxi. Phelps is intoxicated by alcohol and claims that he used to know the previous owners of Ian’s house, Edie and George Higham. Ian invites him in and tries to help him. To find what connection the drunken man has to this couple; he calls them, but without success. They will not help him at all: “Look, if he’s bothering you I suggest you call the police. I’m sorry he’s disturbing your evening but… I really must go. Sorry.” George Higham seems frustrated and dismissive towards Ian. This reaction is due to......

Words: 1050 - Pages: 5

Free Essay

Sorry for Disturbing You

...Sorry For Disturbing You: In life we face tough times and unstable phases both personal and in our relationships. We can’t control the outcome of all our choices and sometimes things don’t turn out they way we wanted. But everybody makes mistakes and as human beings the ability to realize our past mistakes and learn from them is crucial if we want to end up happy. To say sorry for our faults and hopefully start over again can change or perhaps even save a relationship or life. This short story called “Sorry for disturbing you” written by Richard Knight, depicts a fortuitous meeting between two strangers, our main character Ian and the old man Michael. The meeting ends up being much more powerful than expected and makes Ian rethink his entire life situation. Ian realizes the mistakes he has made but learns that it is not too late to set things right. Ian is the main character of the story. He’s a father, who seems very loving and concerned about his family. He cares about his daughter’s safety and thinks a lot about his wife. But everything isn’t perfect in his life and family. E.g. Ian and his wife, Karen, aren’t living together at the moment: “Karen was staying at her mother’s for a while. They had things to sort out.” This indicates that there might be some issues between them. However it seems like Ian cares a lot for Karen and is very attracted by her, which we see in his descriptions of her, where he talks about how she’s always smiling, laughing, hugging etc. We......

Words: 1004 - Pages: 5

Premium Essay

Disturbing.

...for my life as cannibals would like to eat me. I would not like to be eaten. I am currently hiding with the Indians, but they are stinky. It is not pleasant to be here. I wish to return home where I do not fear being eaten by a hairy man. Sometimes at night I hear him yelling for me. He claims he has yummy food for me. But I feel I am his yummy food. The Indians feed me worms. They are not tasty. I think his wife is a mad woman too. I sometimes see her on all fours grunting. Maybe they are animals. You never know. That may be why they want to eat me. I have seen them eat my children. I threw them at the couple for the sake of my life. I then ran as fast as I could. I felt a little bad for sacrificing them…but I don’t think they’ll remember it. I hope they didn’t feel any pain while being eaten alive. I do wonder t though, how a single human can eat another in one meal. I am almost sure of my animal theory. It’s quite logical. I think I should have more children. You never know w hen you might need a sacrifice. They saved my life. I fear the Indians may turn on me. Last night I saw one hovering over me, sniffing my hair. It was strange. Maybe he was hungry? I don’t know. I wonder what human tastes like.. Maybe it’s tastier than animal. I don’t know where I would find an eatable human though. Maybe I could eat an Indian baby. They don’t have feelings. I will return soon, going I am going to go hunt a baby. My hunt went well. The baby was tasty. I think I should return to my......

Words: 561 - Pages: 3

Free Essay

Sorry

...Sorry I just want to see this paper. Sorry I just want to see this paper. Sorry I just want to see this paper. Sorry I just want to see this paper. Sorry I just want to see this paper. Sorry I just want to see this paper. Sorry I just want to see this paper. Sorry I just want to see this paper. Sorry I just want to see this paper. Sorry I just want to see this paper. Sorry I just want to see this paper. Sorry I just want to see this paper. Sorry I just want to see this paper. Sorry I just want to see this paper. Sorry I just want to see this paper. Sorry I just want to see this paper. Sorry I just want to see this paper. Sorry I just want to see this paper. Sorry I just want to see this paper. Sorry I just want to see this paper. Sorry I just want to see this paper. Sorry I just want to see this paper. Sorry I just want to see this paper. Sorry I just want to see this paper. Sorry I just want to see this paper. Sorry I just want to see this paper. Sorry I just want to see this paper. Sorry I just want to see this paper. Sorry I just want to see this paper. Sorry I just want to see this paper. Sorry I just want to see this paper. Sorry I just want to see this paper. Sorry I just want to see this paper. Sorry I just want to see this paper....

Words: 273 - Pages: 2

Free Essay

Sorry for Disturbing You

...”Sorry for Disturbing You” By Richard Knight A A common perception of our society is that friends come and go, but you will always have your family for better or worse. Sadly that does not count for all. In the short story, “Sorry for Disturbing You,” we meet one of those who are not as lucky as some of us are. The short story, “Sorry for Disturbing”, is written by Richard Knight. He is bringing men’s generally incompetence of showing their feelings and how we are handling these people and communication into focus. The composition is mainly chronological. It starts in medias res as Ian reflects over his meeting with Michael Phelps. This is the only place where there is a breach of the chronologically time line. The story spans over a couple of hours, from the moment Ian opens the door to when he returns home to his wife and daughter, Karen and Corinne. It is told by a third person limited narrator as we only get an insight view on Ian thoughts. This means that there is no outer description of Ian, but the reader is able to follow his inner life. It also means that the portrait of Michael is made based upon Ian’s perception of him and how he appears in the dialogue. Michael Phelps, the other narrator, suddenly shows up really drunk and confused at Ian’s doorstep – claiming to know the previous owners of the house, Edie and George Higham. Ian, the other main character of the story, finds this bothersome and wonders why Michael seeks for help when he could...

Words: 740 - Pages: 3

Premium Essay

Sorry

...a different type of femininity. The evil Queen has been ‘the fairest one of all’ for a long time, until Snow White’s beauty surpassed hers. Her beauty however is very different from Snow White’s. Snow White’s beauty seems to be ‘natural’, like her ‘naturally’ harmonious nature. The Queen however, has a vengeful and jealous nature, which seemingly influences her appearance. The evil Queen has fair skin, with rosy cheeks, but the cheeks are made rosy with blush. Her lips are red as rubies, but this is done with lipstick. Her eyes are big and green, but they do not give her an innocent look, on the contrary, she wears lots of violet and grey eye shadow, which gives her a hardened look. Her fingernails are long, as if she is going to scratch you. Her clothes and the green eyes show that the colors green and violet are colors which are used to create a dark, wicked atmosphere in Disney movies. Also her voice is shrill and dark. Her character is vicious and vengeful; the murderous actions taken by the evil Queen give the impression that women are jealous and fickle and that they will go to great lengths to maintain and acquire beauty and power (Baker-Sperry, Grauerholz, 2003: 719). At the same time the evil Queen portrays the wicked witch as well. The witch has a stereotypical appearance: she is small and hunchbacked. She has very sharp features: a pointy chin, a big long crooked nose with a wart on top and she only has one tooth. Her hands are bony and her fingernails are long,...

Words: 16127 - Pages: 65

Premium Essay

Sorry for Disturbing You - Essay

...Richard Knight 2008 Sorry for Disturbing You The short story Sorry for Disturbing You by Richard Knight is written in past tense and limited 3rd person narrator. It starts in media res, our protagonist Ian opens the door, and a man is standing on his doorstep. By starting the story it makes the readers wonder what is going on, and it is like you are having the same exact reaction as Ian when he opens the door. The readers can identify themselves, and understands Ian’s feelings, why he does the things he does. And it is all because of the start of this story. Mistakes happen but the important part of mistakes is learning from them. Like Eleanor Roosevelt once said “Learn from the mistakes of others. You can’t live long enough to make them all yourself” Ian learns from Michael, who one day knocks on his door, drunk and lost. Our protagonist Ian Harder who is a father and a husband seems loving and caring about his daughter “Go back in, Corry. (He looked at her knowingly, hoping no to frighten her….)” And he also thinks about what his wife Karen would have thought about letting a stranger in the house who also leaved a dark print on the bright yellow wall, but she was staying at her mothers house. They had things to sort out. When Michael Phelps knocks on the door Ian invites him in to the house even though he is drunk. He could have easily closed the door, but he chooses to go after his instinct and helps the man. As Ian is trying to help Michael, he finds out that he......

Words: 721 - Pages: 3

Premium Essay

Sorry for Disturbing You

...------------------------------------------------- Sorry for disturbing you A. Several acknowledged studies show that one of the primary sources to human happiness is the close and positive relations we can have to each other. We have the ability to communicate and we have an enormous vocabulary to express how we feel. But with great power comes great responsibility. Communication is a central part of an intimate relationship and, if handled properly, it can be the key to a long and happy life. But if a person is unable to communicate about feelings it can be the end of ever obtaining true intimacy and in the end lead to loneliness and low self-esteem. This essay will contain an analysis and interpretation of the short story Sorry for Disturbing You by Richard Knight (2008), which deals with the subject of communication. The story is about a meeting between two strangers that occurs when the main character of the story, Ian, finds an old and dirty man knocking on his door. Subsequently I will put it into perspective by discussing Love Poem by Douglas Dunn (1969) and The Ambulance Box by Andrew Phillip (2009). The composition of Sorry for Disturbing You is mainly chronological. It starts in medias res as Ian reflects over his meeting with Michael Phelps. This is the only place where there is a breach of the chronologically time line. The story spans over a couple of hours, from the moment Ian opens the door to when he returns home to his wife and daughter, Karen and......

Words: 1717 - Pages: 7

Premium Essay

Sorry for the Loss

...Bridget Keehan’s short story; ‘Sorry for the Loss’ from 2008, where we meet the chaplain Evie and the young criminal Victor.  The story begins when Evie has to tell Victor that his Nan is dead, but the situation turns out different than expected. Evie is a chaplain who has worked in the prison for over a year (p.1 l. 18), but she doesn’t really like being there. The atmosphere in the prison intimidates her and she feels uncomfortable being there because of all the noises.  That’s why she treasures whenever the prisoners are out, and she has some quiet time on her own. She is very religious and she likes to use her quiet time to meditate and pray (p.2, l.32). She is a good girl who behaves properly and follows the Bible. Even though the prisoners have done bad things, she is kind to everyone, and tries to understand how the prisoners feel. She even tries to imagine Jesus as being one of the prisoners (p.2, l. 40), and this just shows that she is very good at putting herself in other people’s shoes. In the prison she also helps to run the Enhanced Thinking Skills (p. 3, l.91). She is a kind, genuine person, and she is very nervous when she has to tell Victor that his Nan is dead, because she is scared that he’ll get upset (p. 2, l. 55). Evie is fragile, but she is also a very loving and caring person, and as soon as she sees the young Victor, she imagines him being her son (p.3, l. 75). Victor is very young, so her loving heart immediately feels sorry for him.   Victor is......

Words: 7047 - Pages: 29

Premium Essay

Sorry for Disturbing You

...Sorry for Disturbing You – Assignment A &B A) Write an essay (700-900 words) in which you analyse and interpret Richard Knight's short story "Sorry for Disturbing You". Regret is defined as a feeling of sorrow or remorse for a fault, act, loss or disappointment. In spite of this melancholic definition, regret is inevitable in our lives. But it is often said, that “if we spend our time with regrets over yesterday, and worries over what might happen tomorrow, we have no today in which to live.” Hence, we must strive to reach a state of mind, where the regret that fills our lives and its consequences are accepted. The consequences of not reaching this state, is what Michael, a character in the short story “Sorry for Disturbing You”, is living with. This so-called story is written by Richard Knight in 2008 and presents the encounter between a man, filled with regret, and a man, ready to defeat upcoming and predicted regrets. The story starts in medias res, when one of the main characters Ian opens the door to a drunken and sick stranger called Michael. Ian lets the stranger enter his home, whilst making him tea and helping him call a cab. But in the end Ian ends up driving Michael home, as Michael apologizes, saying he was “sorry to disrupt [his] evening”. Also, signifying the title of the story. So on one hand we find Ian, a young man following his instinct, as he lets in the drunken stranger. Initially, Ian is surprised and confused to find this man on his doorstep,......

Words: 1269 - Pages: 6

Premium Essay

Sorry for Disturbing You

...Instructions: ”Sorry for Disturbing You” Write an essay (900-1200) words in which you analyse and interpret Richard Knight’s short story “Sorry for Disturbing You”. Part of your essay must focus on the function of dialogue in “Sorry for Disturbing You” I will correct the following elements: * Verbal concord * Personal pronouns (he, him, she, his, her etc.) * Spelling * Paragraph structure * Introduction + thesis statement Text: “Sorry for Disturbing You”, a short story by Richard Knight, 2008 Sorry for Disturbing You is a short story written by Richard Knight and its main theme is regretting some of the choices made in life. Two guys are regretting things in this story – an old man called Michael and Ian, who is also the main character. Michael is an old sick man one night knocking at Ian’s door asking for a phone to call for a cap. Ian doesn’t feel like letting him in, but he follows his instinct and finally lets him in to help him. Ian following his instinct turned out to be a good thing, because letting Michael made Ian change The story is told by a third person limited narrator, as it is only Ian’s thought that appears in the text. So reading this story Ian is our eyes and ears. Every description is given to us by his point of view, which means that the impression of the characters that we get is affected by what Ian’s thoughts of these people. The fact that the narrator is a limited narrator, also has the effect that Ian can only be......

Words: 1674 - Pages: 7

Premium Essay

Sorry for Disturbing You

...Sorry for Disturbing You “Sorry for Disturbing You” is a short story from 2008 written by Richard Knight. The main theme of the short story is regret and the story basically focuses on the regret of choices one makes in life. The story revolves around the protagonist Ian Harter and is told by a third person limited narrator, as only Ian’s thoughts appear in the story. Ian is our eyes throughout the story and all feelings and descriptions are from his point of view, which forces the reader to have certain impressions of the other characters. The story begins in medias res with Ian opening the door to his house finding an old alcoholic man standing on his doorstep. Ian reluctantly lets the man, Michael Phelps, into his house where Ian is alone with his daughter, Corinne, while his wife, Karen, is “staying at her mother’s for a while” (p. 2, l. 31). After asking the stranger a few questions including offering him a glass of water, Ian talks him into calling a taxi. While waiting for the taxi to arrive, Ian sees his chance to question Michael and it is revealed that Michael was associated with the former owners of Ian’s house. Ian also learns rather tragic information about Michael’s past with his family, when Michael tells Ian about his family’s rejection. When the taxi driver finally arrives and sees who his passenger is, he refuses to drive Michael. Back inside the house, Ian offers to follow Michael to his flat and therefore calls his wife to make her watch their......

Words: 1212 - Pages: 5

Premium Essay

Sorry for Disturbing You

...primary sources to human delight is the close and solid relations we can have to each other. We have the ability to communicate and connect, and we have an enormous vocabulary to express us emotionally but with prodigious power comes prodigious responsibility. Communication is a central part of an intimate relationship and, if handled properly, it can be the key to an exultant life. But what if a person is unable to communicate about feelings? One of the main consequences can be the end of ever obtaining real intimacy which can lead to loneliness and low self-esteem in the end. In the short story “Sorry for disturbing you”, the protagonist Richard Knight broaches several current issues in our postmodern society. The short story, however, is also characterized and concerned with eternal questions such as helpfulness, loneliness and especially the importance of communicating and how you are able to deal with it. I will, through my analysis, interpret the short story based on the main aspects of the text that we can relate to our own society. Subsequently I will put it into perspective by discussing Love Poem by Douglas Dunn (1969) and The Ambulance Box by Andrew Phillip (2009). The main character Ian is the central point of the current questions that have been brought up. The text involves a third person limited narrator, and the personal view is based on Ian’s observations because we only get an insight view on his thoughts, which means that the portrait of others......

Words: 433 - Pages: 2

Premium Essay

Sorry for Disturbing You

...“Sorry for Disturbing you” is short story written by Richard Knight. The story revolves around Ian who is the main character and Michael – and old sick man. One night Michael knocks on Ian’s door asking to borrow a phone so he can call for a cab. At first Ian doesn’t feel like letting him in, but eventually he lets him in to help him. Michael keeps apologising for the inconvenience he’s caused and tells Ian that he used to know the former owners of the house. The cab-driver has had Michael before and asks Ian to call for someone else because he’s too much trouble. Ian then tries to call the former owners for help, but they seem to want nothing to do with the old man, who’s apparently the father of the former female owner. Ian finally decides to call his wife (she was staying at her mother’s for a while because they had some things to sort out) to watch their daughter while he drives Michael home. The story takes place in present time and in what I assume is some sort of larger city in Britain. The main character is Ian Harter, who is living alone with his daughter Corinne, while his wife, Karen, is staying at her mother’s. Michael Phelps is an old, sick and alcoholic man, who used to know the former owners. The composition of “Sorry for Disturbing You” is mostly chronological. We start in medias res with Ian reflecting over his meeting with Michael Phelps, which is the only place where there is a breach of the chronologically time line. The short story only covers a couple......

Words: 438 - Pages: 2