Free Essay

Tahlil

In: English and Literature

Submitted By zulhusniismail
Words 2030
Pages 9
Tahlil Arwah

TAHLIL ARWAH

Tahlil Arwah

Kehadrat penghulu kami, kekasih kami dan penolong kami nabi Muhammad S.A.W. dan kepada semua roh ibubapa, para sahabat dari kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul, rahmat Allah ke atas Nabi Muhammad dan mereka semuanya dan ke atas keluarga setiap sahabat dan sanak saudara dan pengikut-pengikut semuanya beroleh kebaikan hingga hari akhirat. Kepada roh ibubapa kami, guru-guru kami dan orang yang mempunyai hak ke atas diri kami sekalian.

Al-Fatihah

- 70 -

Tahlil Arwah

Al-Fatihah
(1) Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani , (2) Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam (3) Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani (4) Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari Akhirat) (5) Engkaulah sahaja (Ya Allah) yang kami sembah, dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan (6) Tunjukilah kami jalan yang lurus (7) Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-orang yang Engkau telah murkai, dan bukan pula (jalan) orang-orang yang sesat

Al-Ikhlas
(1) Katakanlah (wahai Muhammad): (Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa, (2) Allah Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat; (3) Ia tiada beranak, dan Ia pula tidak diperanakkan, (4) Dan tidak ada sesiapapun yang serupa denganNya. Tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah Maha Besar

(

3)

- 71 -

Tahlil Arwah

Al-Falaq
(1) Katakanlah (Wahai Muhammad): Aku berlindung kepada (Allah) Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. (2) Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan, (3) Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk. (4) Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan (dan ikatan-ikatan). (5) Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.

Tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah Maha Besar

An-Nas
(1) Katakanlah (wahai Muhammad): Aku berlindung kepada (Allah) Pemelihara sekalian manusia. (2) Yang Menguasai sekalian manusia. (3) Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia. (4) Dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam. (5) Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia, (6) (Iaitu pembisik dan penghasut) dari kalangan jin dan manusia. Tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah Maha Besar

- 72 -

Tahlil Arwah

Al-Fatihah
(1) Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, (2) Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam (3) Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani (4) Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari Akhirat) (5) Engkaulah sahaja (Ya Allah) yang kami sembah, dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan (6) Tunjukilah kami jalan yang lurus (7) Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-orang yang Engkau telah murkai, dan bukan pula (jalan) orang-orang yang sesat.

Al-Baqarah : 1-5
(1) Alif Lam Mim (hanya Tuhan mengetahui maksudnya) (2) Kitab al-Quran ini tiada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. (3) Iaitu mereka yang beriman kepada ghaib, yang mendirikan solat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. (4) Dan mereka yang beriman kepada kitab al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang terdahulu sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. (5) Mereka itu yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang beruntung.

- 73 -

Tahlil Arwah

Al-Baqarah: 163
(163) Dan Tuhan kamu ialah Tuhan Yang Maha Esa; Tiada tuhan melainkan Dia Yang Amat Pemurah lagi Amat Penyayang;

Al-Baqarah: 255 (Ayat Kursi)
(255) Allah, tidak ada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus menguasai (makhlukNya) tidak mengantuk dan tidak tidur. KepunyaanNya segala yang di langit dan bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat melainkan dengan keizinanNya. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka; dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan dengan apa yang dikehendakiNya. Kursi (ilmu) Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Al-Baqarah: 284
(284) Kepunyaan Allahlah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, nescaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakiNya, dan Allah menyiksa siapa yang dikehendakiNya, dan Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu.

- 74 -

Tahlil Arwah

Al-Baqarah: 285
(285) Rasul telah beriman kepada al-Quran diturunkan kepadanya dari TuhanNya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya dan rasul-rasulNya. Mereka berkata: Kami tidak membezakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulNya, dan mereka mengatakan: Kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa: Ampunilah kami ya Tuhan kami Dan kepada Mu kami dikembalikan.

Al-Baqarah: 286
(286) Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang dilakukannya dan ia mendapat dosa (dari kejahatan) yang dilakukannya. Mereka berdoa: Ya Tuhan Kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Berikan kami kemaafan, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.

(

3

)

- 75 -

Tahlil Arwah

(

3

)

Wahai Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, kasihanilah kami.

Rahmat Allah dan keberkatanNya ke atas kamu, ahli keluarga Rasulullah. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Wahai ahlil bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatNya mengucap selawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman ucapkan selawat dan salam yang selayaknye ke atas baginda

Ya Allah, kami pohon setinggi-tinggi selawat dan salam ke atas semulia-mulia makhlukMu iaitu kekasih Allah, penghulu kami Nabi Muhammad dan ke atas keluarganya dan sahabatnya akan beberapa maklumat dan kalimat, apabila para pengingat menyebutMu, dan pelupa-pelupa pula melupaiMu.

- 76 -

Tahlil Arwah

Ya Allah, kami pohon setinggi-tinggi selawat dan salam ke atas makhlukMu iaitu cahaya pagi, penghulu kami Nabi Muhammad dan ke atas keluarganya dan sahabatnya akan beberapa maklumat dan kalimat, apabila para pengingat menyebutMu, dan pelupa-pelupa pula melupaiMu.

Ya Allah, kami pohon setinggi-tinggi selawat dan salam ke atas semulia-mulia makhlukMu iaitu bulan purnama, penghulu kami Nabi Muhammad dan ke atas keluarganya dan sahabatnya akan beberapa maklumat dan kalimat, apabila para pengingat menyebutMu, dan pelupa-pelupa pula melupaiMu .

Dan Allah Taala meredhai pemimpinpemimpin kami dan sahabat-sahabat rasul semuanya. Dan cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung dan tidak ada upaya melainkan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Besar.

- 77 -

Tahlil Arwah
Aku memohon keampunan dari Allah yang Maha Besar KekuasaanNya. Sebaik-baik zikir maka ketahuilah sesungguhnya ia adalah : Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah (Yang hidup, Yang kekal) Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah (Yang hidup, Yang sebenar-benar wujud) Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah (Yang hidup, Yang dihajati) Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, Muhammad itu pesuruh Allah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, Muhammad itu kekasih Allah.

3

( ( (
(
100 70

) ) )
33 )

Ya Allah aku pohon selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad s.a.w

(

2)

Ya Allah aku pohon selawat ke atas Nabi Muhammad Ya Tuhan selawat dan salam ke atasnya.

Al-Fatihah

- 78 -

Tahlil Arwah

DOA TAHLIL

Doa Tahlil
Segala pujian bagi Allah Tuhan semesta alam. Pujian yang memadai dan menyamai akan pertambahan segala nikmatNya. Wahai Tuhan kami, kepadaMu tertumpu segala pujian sebagaimana layak bagi kebesaran pemerintahanMu. Ya Allah, kami pohonkan selawat dan salamMu ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sebagai selawat yang melepaskan diri kami dari bala bencana, Tunaikanlah ya Allah segala hajat kami, dan selawat itu engkau bersihkan kami dari segala keburukan dan Engkau angkatkan kami disisiMu setinggi darjat dan Engkau sampaikan ke hujung harapan dan cita-cita kami dari segala kebaikan semasa kami hidup dan selepas mati. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak dapat mengira pujian kami ke atasMu sebagaimana Engkau puji ke atas diriMu, maka kepadaMu segala pujian

- 79 -

Tahlil Arwah

sehingga Engkau redhai dan untukMu pujian apabila Engkau redha dan untukMu pujian selepas Engkau redha. Ya Allah pohon selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad di permulaan dan pohon selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad di hari penghabisan dan pohon selawat ke atas Nabi Muhammad setinggi-tingginya sehingga hari kiamat dan selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sehingga diwarisi bumi dan Engkau adalah sebaik-baik pewaris. Ya Allah jadikanlah, sampaikanlah dan terimalah pahala bacaan yang kami baca daripada kitab Al-Quran yang agong, dan pahala bacaan yang kami tahlilkan dari “La ilaha illallah” dan pahala bacaan istighfarnya dan pahala bacaan zikir dari sebutan “Ya Allah” dan pahala selawat dan salam kami ke atas Nabi Muhammad pada saat yang berkat ini sebagai hadiah dari kami sebagai penghubung dan ia sebagai rahmat dariMu yang turun membawa berkat yang meliputi,

- 80 -

Tahlil Arwah

juga sebagai sedekah yang diterima, dikemukakan dan dihadiahkan kehadrat penghulu kami Nabi Muhammad S.A.W. kemudian kepada roh-roh para isterinya, keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan tabiin, tabi’ tabiin bagi mereka kebaikan hingga hari kiamat. Ya Allah, jadikan selawat itu pemisah, penyelamat, pendinding dan penebus mereka dari api neraka. Ya Allah, ampunilah, kasihanilah, sihatkanlah dan maafkanlah mereka. Kemudian berikanlah pahala sedemikian juga kepada roh-roh ibubapa kami dan guru-guru kami dan berikanlah juga pahala kepada ibubapa kami dan guru-guru kami dan berikanlah juga pahala kepada ibubapa dan guru-guru kepada ibubapa kami seterusnya sekelian orang Islam dari timur ke barat. Ya Allah, jadikanlah kami dan rakan-rakan kami dan rakan ibubapa kami juga dengan sekelian yang hadir dan ibubapa mereka semuanya

3

- 81 -

Tahlil Arwah

berada dalam rahmat dan kasih sayang. Masukkan kami dan mereka ke dalam syurgaMu yang saujana luas, Wahai Tuhan yang Maha Kasih Sayang, penganugerahan yang mengindahkan langit dan bumi. Wahai Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ya Allah, pohon pindahkan dari mereka kesempitan lubang kubur dan lahad kepada syurga abadiMu, kepada naungan yang terbentang luas dan air yang tercurah dan buah-buahan yang banyak yang tidak terhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya dan tilam-tilam yang tebal lagi empuk bersama orang-orang yang mendapat nikmat yang terdiri dari para-para Nabi, siddiq, syahid, orang-orang Solih dan Orang-orang yang mendampingi mereka dengan baik, Wahai Tuhan Yang Amat Kasih Sayang. Dan Allah telah beri rahmat dan kesejahteraan ke atas penghulu kami Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Dan segala pujian bagi Allah Tuhan semesta alam.

Al-Fatihah

- 82 -

Tahlil Arwah

Al-Fatihah
(1) Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani , (2) Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan Yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam (3) Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani (4) Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari Akhirat) (5) Engkaulah sahaja (Ya Allah) yang kami sembah, dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan (6) Tunjukilah kami jalan yang lurus (7) Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-orang yang Engkau telah murkai, dan bukan pula (jalan) orang-orang yang sesat.

DOA PENUTUP

Doa Penutup
Perkenankanlah permintaan kami ya Allah, wahai tuhan yang mentadbir seluruh alam. Ya Tuhan kami, terimalah doa kami, Sesunguhnya Engkaulah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Terimalah taubat kami ya Allah, sesungguhnya engkaulah Penerima taubat lagi Maha Mengasihani. Janganlah Engkau mengenakan kami dosa-dosa besar, wahai Tuhan yang Maha Mulia dan kami akhiri doa ini dengan segalapujian bagi Mu Allah Tuhan semesta Alam. Semoga Allah menerima doa kita semua.

- 83 -

Tahlil Nabi Selawat Arwah

Selawat Nabi
Wahai Nabi, semoga sejahtera engkau. Wahai Rasul, semoga sejahtera engkau. Wahai Kekasih, semoga sejahtera engkau. Semoga engkau dirahmati Allah. Telah terbitlah bulan purnama ke atas kami. Maka samarlah bintang-bintang kerananya. Kami tidak pernah melihat orang secantik engkau. Wahai wajah yang berseri-seri. Engkaulah matahari, engkaulah bulan. Engkaulah cahaya di atas cahaya. Engkau logam yang menjadi emas. Engkaulah pelita hati. Wahai Kekasihku, wahai Muhammad. Wahai pengantin dua makhluk. Wahai orang yang dikuatkan, wahai orang yang dimuliakan. Wahai Imam dua Kiblat. Tuhan yang mengetahui semua rahsia dan yang tersembunyi. Yang memperkenankan segala permintaan. Wahai Tuhan, rahmatilah kami semua. Dengan seluruh kebaikan. Semoga rahmat Allah tetap ke atas Muhammad. Sebanyak baris-baris tulisan ini. Saya terpuji pembawa petunjuk Muhammad. Yang mempunyai wajah yang terang-benderang

- 84 -…...

Similar Documents

Premium Essay

Resrcher

...[pic] INDEPENDENT UNIVERSITY BANGLADESH CHITTAGONG CAMPUS ASSIGNMENT ON: Challenges of garments industry in Bangladesh COURSE TITLE: International business-mba-514 SUBMITTED TO: dr. tahlil azim COURSE INSTRUCTOR Mba-514 SUBMITTED BY: irfan riaz ahmed ID: 0531045 SEC: 01 Mba-514 DATE OF SUBMISSION: 20-09-2010 TABLE OF CONTENT |SL. NO. |PARTICULARS |PAGE NO. | |1. |ABSTRACT |3 | |2. |INTRODUCTION |4 | |3. |BACKGROUND OF THE INDUSTRY |5-7 | |4. |PRESENT COMPETITIVE SITUATIONS OF THE INDUSTRY IN THE WORLD MARKET |7-13 | |5. |PROBLEMS OF THE INDUSTRY |13-15 | |6. |PROSPECT OF THE INDUSTRY |15-18 | |7. |CONCLUSION & RECOMMENDATION |19 ......

Words: 6191 - Pages: 25

Free Essay

Hgyucv

...mlrd. dollardan artığını bazara təklif edərək, təzyiqin azaldılmasında mühüm rol oynamışdır. Əlbəttə, təzyiqlərin azalmasında aprel ayından etibarən yüksələn trend izləyən neft qiymətlərinin təsirini də nəzərdən qaçırmaq olmaz. Valyuta bazarına təzyiq indeksləri – EMPİ və SPİ.akroiqtisadi tədqiqatlarda valyuta bazarına təzyiq faktorlarının təhlili ilə yanaşı, bu təzyiqin ölçülməsi, yəni valyuta bazarında stabilliyin qiymətləndirilməsi məqsədilə müxtəlif üsullardan istifadə edilir. Belə üsullardan biri də valyuta bazarına təzyiq indekslərinin hesablanmasıdır. İstifadə edilən bu indekslər iqtisadiyyatda yaşana biləcək mümkün valyuta böhranını öncədən müəyyənləşdirməyə və vaxtında qabaqlayıcı tədbirlər görməyə, eyni zamanda, əvvəlki dövrləri təhlil edərək müvafiq nəticələr çıxarmağa imkan verir. Valyuta Bazarına Təzyiq İndeksi (Exchange Market Pressure İndex - EMPİ) və Spekulyativ Təzyiq İndeksi (Speculative Pressure İndex - SPİ) eyni dəyişənlər əsasında hesablansa da, onlarda metodoloji fərqlər mövcuddur. Hər iki indeks kreditlər üzrə orta çəkili faiz dərəcələri, valyuta ehtiyatları və məzənnə dəyişiklikləri əsasında hesablanmışdır. İndekslər hesablanma metodları baxımından fərqli olsalar da, vəziyyətin ifadə edilməsi və təhlükə siqnallarının düzgün verilməsi baxımından bir-birinə çox yaxın nəticələr əldə edilmişdir. Diaqram 2. Valyuta Bazarına Təzyiq İndeksi – EMPİ [pic] Diaqram 3. Spekulyativ Təzyiq İndeksi – SPİ [pic] 2007:1 – 2009:5 dövrünü əhatə edən aylıq statistik......

Words: 10303 - Pages: 42

Free Essay

Sufism

...sangat beruntung. Mungkin yang membaca doa dan menjadi naqib dalam suatu majlis tahlil di rumah atau di surau orang biasa dan doanya tidak terangkat , tetapi disebabkan oleh kehadiran Sufi tadi (lemungkinan besar tanpa disedari ramai) doa mereka semua terangkat –ini kerana cara orang Sufi menempatkan permohonan dan cara mengaminkan doa itu seperti yang dikehendaki Allah s.w.t ( biasanya dia kena lulus ujian doa dari gurunya yang mursyid – criteria lulus ini agak ketat seperti tiang Arsy mesti bergegar , 4 malaikat utama mesti turun , 6 perkara mesti dibawa dalam doa dan banyak lagi). Orang Sufi kalau ke mana pun berjalan dia akan berjumpa para Sufi dan waliyullah yang lain sebab mereka saling mengenal (roh mengenal roh). Oleh itu orang Sufi tak sunyi daripada urusan “belajar dan mengajar” di mana pun mereka berada. Walaupun mereka tak dikenali dan biasanya tidak menonjol dalam masyarakat yang jelas mereka boleh mengubati orang lain –seperti mementang syihir , memindahkan penempatan jin , mengeluarkan santau dan menghapuskan saka dan lain-lain . Tapi , masyarakat biasanya tak sedar kehadiran mereka sebab mereka sibuk dengan urusan diri mereka sendiri .Jika mereka menziarahi kubur mereka mengucapkan “ assalamuala ahli Lailahaillallah min ahli Lailahaillallah” . Mereka dapat memasukan “cahaya” kepada si-mayat dengan bacaan Fatihah mereka kerana mereka mengetahui kedudukan Fatihah dalam jasad si-mayat. Tahlil mereka begitu sempurna sehingga berkat bacaan mereka itu si-mayat......

Words: 2090 - Pages: 9

Free Essay

Communication

...mühüm rol oynayır. Elmi texniki tərəqqi nəticəsində meydana çıxmış mükəmməl texniki vasitələr insanlar arasında yəni ünsiyyət tərzinin yaranmasına səbəb olmuşdur. Bələ ünsiyyət vasitəli ünsiyyət adlanır. 3. Ünsiyyət informasiya mübadiləsi kimi. Ünsiyyət informasiya mübadiləsi dedikdə informasiyanın iki tərəfi fərqləndirilir. Birinci, kommunikator - informasiyanı verən, ikincisi resipient -informasiyanı qəbul edən. İnsanlar ünsiyyət prosesində bir- birlərinin fikirləri, ideyaları, hissləri və s. ilə tanış olurlar. Onlar keçmişdə baş vermiş müxtəlif hadisələr haqqında bir-birinə məlumat verir, ayrı-ayrı məsələlər barəsində bir-birlərinin rəyini və mülahizələrini öyrənirlər. Bu baxımından kommunikasiya prosesi informasiya mübadiləsi kimi təhlil oluna bilər. Kommunikasiyanın iki tipini fərqləndirmək olar: verbal və qeyri-verbal kommunikasiya. Verbal kommunikasiya. Ünsiyyət prosesində nitq mühüm rol oynayır. İnsan istər onu əhatə edən mühit, istərsə də keçmiş və gələcək barədə hər cür məlumatı əsasən yazılı və şifahi nitq vasitəsilə alır. Nitqin əsas struktur vahidi olmaq etibarilə söz çox böyük qüvvəyə malikdir. İ.P.Pavlovun sözləri ilə desək «Söz fırtına kimi insanın orqanizminin ən etibarlı hesab edilən psixofizioloji prosesləri belə dağıda bilər, tərsinə çevirər, hətta yox edər və ya dəyişə bilər». Söz yalnız pozan, dağıdan deyil, eyni zamanda müsbət təsirə malik ən qüvvətli qıcıqlandırıcıdır. Ən çətin şəraitdə deyilən bircə kəlmə söz belə insanda ruh yüksəkliyi......

Words: 3949 - Pages: 16

Free Essay

Pengaruh Asing Dalam Dialek Kelantan

... Bugis, Banjar, Melayu dan beberapa suku kecil yang lain. Keunikan ini telah memperlihat pelbagai budaya yang berbeza-beza. Antara keunikan-keunikannya adalah dari segi makanan, perayaan, adat dan kepercayaan. Saya sendiri daripada suku Bugis yang diperturunkan daripada keturunan sebelah ayah. Ibu saya pula campuran Jawa-Melayu. Oleh itu, serba sedikit saya mempelajari budaya kedua-dua suku.      Di sini saya ingin berkongsi antara budaya-budaya yang ada di Johor. Apabila terdapat kenduri-kendara di kampung saya, saya bersama saudara-saudara dan orang kampung akan bekerjasama menjayakan kenduri itu. Selalunya di sini masyarakat memanggil gotong-royong itu dengan nama "rewang". "Rewang" ini termasuklah dalam kenduri perkahwinan, kenduri tahlil, upacara potong jambul mahupun upacara-upacara seumpamanya. Selain itu, dalam budaya Bugis, apabila tiba musim perayaan, makanan tradisi "burasak" dan "lepat" menjadi santapan utama. Namun, saya menetap di luar kebudayaan suku-suku ini. Apabila sesekali balik kampung dan bertandang ke rumah arwah atuk, barulah saya merasai budaya mereka yang sebenar.      Dalam berbicara mengenai dialek, masyarakat Johor juga mempunyai dialek yang tersendiri. Walaupun masyarakat Johor dilihat banyak menggunakan bahasa baku, namun sesetengah tempat terdapat penggunaan istilah tertentu. Oleh itu, sesetengah masyarakat Johor juga tidak menggunakan bahasa baku sepenuhnya. Jeda dan struktur penyususnan kata juga mempunyai perbezaan dengan dialek......

Words: 576 - Pages: 3

Free Essay

Management

...Respublikası təhsil nazirinin 26 aprel 2007-ci il tarixli 377 saylı əmri ilə təsdiq edilmişdir. BAKI-2010 Elmi redaktor: Rəycilər: dos. E.N.Kərimov prof. İ.A.Kərimli, dos. T.Ş.Şükürov Allahverdiyeva M.A. Beynəlxalq marketinq. Dərslik. Bakı: “İqtisad Universiteti” Nəşriyyatı, - 2010, - 444 cəh. Dərslikdə beynəlxalq marketinqin mahiyyəti, obyekti,funksiyaları,dünya iqtisadiyyatında onun yeri ,rolu,əhəmiyyəti,beynəlxalq marketinq mühitinin amilləri, beynəlxalq marketinq tədqiqatları,beynəlxalq bazarın tədqiqi, beynəlxalq marketinqdə əmtəə, qiymət, satış siyasəti, beynəlxalq marketinqin təşkili, idarə edilməsi v.s.məsələlərə diqqət yetirilmişdir. Dərslikdə 25 mövzu acıqlanmışdır.Məhşur firmaların fəaliyyəti situasiyalı məsələlərlə təhlil edilmiş, düşündürücü suallar verilmiş, beynəlxalq marketinqə aid bəzi terminlərin izahlı lügəti və nümunəvi testlər tərtib edilmişdir. Dərslik ali məktəb tələbələri, magistrləri, sahibkarlar və idarəetmə sahəsindəki mütəxəssislər ücün nəzərdə tutulmuşdur. © Allahverdiyeva M.A. - 2010 © “İqtisad Universiteti” Nəşriyyatı, - 2010 2 MÜNDƏRİCAT Мцяллифдян ................................................................................................. I BÖLMƏ BEYNƏLXALQ MARKETİNQ STRATEGİYASININ İNKİŞAFI Мювзу 1. Бейнялхалг маркетингин мащиййяти вя фяалиййят sferasы................. 1. Бейнялхалг маркетингин обйектив характери вя онун хцсусиййятляри....... 2. Бейнялхалг маркетингин предмети вя консепсийалары.......

Words: 145819 - Pages: 584

Free Essay

Spm English

...brothers, together with my cousins, will light traditional bamboo cannon or firecrackers which are notoriously loud and can be very dangerous. My mother and aunts will be busy preparing special dishes like ketupat, dodol, rendang and other delicacies to serve on the next day. My favourite is definitely lemang which is a type of glutinous rice cooked in bamboo. On the morning of Hari Raya, we will wear our traditional clothing, baju kurung. Before heading to the mosque for prayer, we will greet one another and ask for forgiveness for sins which we may have committed. Once the prayer is completed, it is common for many Muslims to visit the graves of loved ones. During this visit, we will clean the grave, recite Yassin, and also perform the tahlil ceremony. All these are done as a means to ask God to forgive both the dead and the living for our sins. The rest of the day is spent visiting relatives or serving visitors. Hari Raya is a very joyous day for me and other children as we will be given token sums of money, also known as "duit raya", from our parents or elders. I truly enjoy the Hari Raya celebration which is a really unique festival. It is more than a religious celebration as it fosters closer relation in a family as well as the neighbourhood. Sample Essay 13 My school My school, Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Cempaka is located in Taman Indah, about three kilometers away from the town center. It was built in 1961, the first secondary......

Words: 34178 - Pages: 137

Free Essay

History

...xidmətinin təşkilini Qafqaz Universitetinə həvalə etmək, · Universitetimizin tələbələrinə Azərsun Holding şirkətlərində təcrübə keçmək üçün imkan yaratmaq, · Azərsun Holdinq şirkətlərinin yeni işçilərə olan ehtiyaclarını ödəmək üçün Qafqaz Universiteti məzunlarından istifadə etmək nəzərdə tutulur. TÜSİAB CƏMİYYƏTİNİN QAFQAZ UNİVERSİTETİNDƏ GÖRÜŞÜ TÜSİAB (Türk Sənaye İşadamlarının Beynəlxalq Cəmiyyəti) Cəmiyyəti İdarə Heyətinin sədri Dr. Bataçar Baysal universitetimizdə “Əsrin lahiyəsi” mövzusunda mühazirə oxudu. Seminarda TÜSİAB İdarə Heyətinin üzvləri, iş adamları, universitetin professor-müəllim heyəti, tələbələr və digər qonaqlar iştirak etdilər. Görüşdə “Əsrin müqaviləsinin” Azərbaycanın iqtisadi inkişafında xüsusi yeri olduğunu ətraflı təhlil edən hörmətli sədr dünyanın neftə olan tələbatından, dünyadakı neft ehtiyatlarından, Azərbaycan neft strategiyasından geniş bəhs etdi. Dünyada ixrac olunan neftin miqdarında Azərbaycanın xüsusi paya sahib olduğunu deyən Dr. Bataçar Baysal çıxışında dünya üzrə ilk neft ixrac edən ölkənin Azərbaycan olduğunu da qeyd etdi. TƏLƏBƏMİZİN QƏLƏBƏSİ “FameLab” (Şöhrət Laboratoriyası) adlı müsabiqənin final görüşündə Qafqaz Universitetinin Mühəndislik Fakultəsinin Kompyuter Sistemləri və Şəbəkələri bölməsinin tələbəsi Nicat Əliyev elm və incəsənət nümayəndələrindən ibarət münsiflər heyəti tərəfindən qalib seçilərək, iyun ayında İngiltərədə keçiriləcək Çeltenham Elm Festivalında Azərbaycanı təmsil etmə haqqını qazanmışdır. Təqdimatında......

Words: 1680 - Pages: 7

Free Essay

Books

...iş değil. Öte yandan, insanın imzasının Oğuz Atay’ın kitabında yer almasının vereceği hoşluk duygusu ve bir de ‘ben bu işin altından kalkarım nasıl olsa’ düşüncesiyle (ya da düşüncesizliğiyle) ön sayfalar için önceden yer ayırtmış olmanın verdiği kaçınılmazlık var. Oğuz Atay ölümünden önceki yedi yıl süresince âdeta hummalı bir tempoda çalışarak birbiri ardından çeşitli dallarda birçok eser verdiyse de, sağlığında yeterince tanınmıştı denemez. Hatta, ölümünden altı yıl sonra günışığına çıkarılan o eşsiz günlüğünde kendisinin daha “yaşarken unutulduğu”nu söylüyor. Bunun sebebi şu olabilir: Aydın “sınıfı” içinde yer alıyordu Oğuz Atay ve o sınıfın derinlemesine tahlilini yapıyordu. Biraz karamsar, biraz acı, çokça güldürücü... aydınsı bir tahlil işte. Tüm romanlarının, öykülerinin ve oyununun ana konusunu bu meselenin oluşturduğu söylenebilir. Öylesine bir irdelemedir ki bu, sonunda ortaya hiç de küçümsenmeyecek boyutta bir “aydınlar destanı” çıkmıştır. Hatta bir “aydınlar marşı” değilse bile, tutmuş, “Şarkılar”ı yazmıştır Oğuz Atay. Durum bu noktada çatallaşmaktadır işte. Bütün bunları okuyan “aydın”lar, birdenbire billur bir boy aynasında çırılçıplak buluverirler kendilerini. Korkunç bir durum canım, utanç verici. Üstüne üstlük, sahnenin ortalık yerine öyle durup dururken pat diye düşüveren bu mühendis bozması çok da iyi yazmıyor muydu size. Alın bakalım. Kötü bir rüya gibi bir şeydi bu. Bir karabasan bile sayılabilirdi. Gözlerimizi derhal yeniden yumup, rüyasız, deliksiz,......

Words: 162885 - Pages: 652

Free Essay

Ataerki Ve Birikim

...projelerde de yaşanıyor. Kalkınma planlamacıları stratejilerinin içine “kadın bileşenini” gittikçe daha fazla katıyorlar. Bu politikaların gerisindeki gerçek itici güçlerle ilgili bütün kuşkuları saklı tutarak (bkz 4. bölüm) bu projelerin artan sayıda kadının “kadın sorunu” hakkında bilinçlenmesine katkı bile sunduğunu gözlemleyebiliriz. Bu projeler, feminizm hakkındaki politik ve teorik tartışmalara da katkı sunmaktadır. Şayet bugün uluslararası kadın hareketinin durumunu değerlendirmeye kalkışırsak şunları gözlemleyebiliriz: 1. Hareketin başlangıcından itibaren kadınların ezilmesi ve sömürülmesine ilişkin kadınlar arasında farkındalık hızla ve sessizce gelişerek yayılmaktadır. Bu hareket şu anda Üçüncü Dünya ülkelerinde, az sonra tahlil edilecek nedenlerden dolayı hareketin dibe vurmuş göründüğü Birinci Dünya ülkelerinden daha hızlı büyüyor. 2. Temel sorun olan “erkeklerin bize ne kadar fena davrandığı” sorunu üzerinde ortaklaşmalarına karşın kadınlar arasında pek çok farklılıklar söz konusudur. Üçüncü Dünya kadınları Birinci Dünya kadınlarından ayrılır; kentli kadınlar köylü kadınlardan ayrılır; kadın aktivistler araştırmacılardan ayrılır; evkadınları çalışan kadınlardan ayrılır. Uluslararası kapitalist ataerkil düzende emeğin çeşitli yapısal bölünmelerine dayanan nesnel bölünmeler dışında, bir de tek tek kadınların ya da kadın kolektiflerinin politik yönelimlerinden kaynaklanan birçok ideolojik bölünmeler vardır. Nitekim hâlâ geleneksel sola......

Words: 15873 - Pages: 64

Free Essay

Bediuzzaman

...Eserde değinem ediğim iz daha birçok özellik elbette var­ dır. C enab-ı Hak, Kur’ân-ı Hakîm’ in mufassal özeti olan 286 âyetli Bakara Sûresi’ ni, makalemizin başında belirttiğimiz üze­ onda, yeri geldiğinde kelâm,37 fıkıh.38 İçtimaî tefsir,39 psikolojik re, âdeta 2 5 âyette hulâsa etmiş, ilk etapta vakti müsait olm a­ tefsir,40 fennî (bilimsel) tefsir.4 tasavvufî tefsir42 bakımından dik­ 1 yanlara kısa yoldan bir fikir vermek istemiştir. Tafsilat almak kate değer izahlar bulmaktayız. 17-18. âyetler vesilesiyle m üna­ isteyenleri de devam ını okum aya teşvik etmiştir. Muhterem fıklar hakkındaki meselleri, beyan ilmi açısından etraflı bir şekil­ Fethullah G ülen’ in de tam bu miktarını tefsir etmesi, rastgele de tahlil eder.43 Kur’ ân'ın bu mesellerle onların tutarsızlıklarını, olm ayıp kesinlikle böyle bir değerlendirme sonucunda olmuş­ çarpık hâlet-i ruhiyelerini. bocalamalarını, kişilik bozukluklarını tur. Kendisi bu plândan söz etmese de bu bende kesin bir ka­ nasıl resmettiğini anlatır. Diğer taraftan Kur'ân’ ın, yeri geldikçe naattir. B öylece birkaç ciltlik tefsiri okuma imkânı bulamayan mesel irad etmek suretiyle meseleleri müşahhas hâle getirmesi geniş okuyucu kitlesine, bütünlük arz eden küçük bir cilt ile hakkında genel mütalâasında da şöyle der: “Ve işte bu şekilde istifade imkânı vermiştir.4 Kendisine Kur’ân’ a ve Müslüman45 4 temsil yoluyla vehim akla, hayal de fikre teslim oluyor., v e ol­ lara......

Words: 79100 - Pages: 317

Premium Essay

Ggfhsdthtrsffg

...Those who achieve it are described as Fa'izun or the most successful people. - 122 - Hadith 25 Abu Dharr, radiyallahu 'anhu, reported that some of the Companions of the Messenger of Allah, sallallahu alayhi wasallam, said to him: "O Messenger of Allah, the rich have taken away all the rewards. They observe the prayer as we do, and they keep the fasts as we do, and they give sadaqah (charity) from their surplus riches." Upon this he (the Prophet) said: "Has Allah not prescribed for you (a course) by following which you can also do sadaqah? Verily in every tasbih (i.e. saying Subhanallah) there is a sadaqah, every takbir (i.e. saying Allahu Akbar) is a sadaqah, every tahmid (i.e. saying Alhamdulillah) is a sadaqah, every tahlil (i.e. saying Lailaha illallah) is a sadaqah, enjoining of good is a sadaqah, forbidding of evil is a sadaqah, and having sexual intercourse with your wife is a sadaqah. They (the Companions) said: "O Messenger of Allah, is - 123 - there reward for him who satisfies his sexual passion among us?" He said: "Tell me, if he were to devote it to something forbidden, would it not be a sin on his part? Similarly, if he were to devote it to something lawful, he should have a reward." [Muslim] Background In another hadith recorded by both Muslim and Al-Bukhari, it is mentioned that the questioners were the poor of the Muhajruun or immigrants from Makkah. Ibn Rajab says that this hadith shows that those poor people thought that...

Words: 79468 - Pages: 318

Free Essay

Raheeq Makhtum Malay

...berita-berita palsu, di antaranya berita pembunuhan Rasulullah (s.a.w). Kebetulan pula seorang munafiqin melihat Zaid bin Harith menunggangi unta Rasulullah al-Qaswa. Apa lagi mereka pun cepat-cepat menyebar berita kematian Rasulullah dengan katanya: Muhammad (s.a.w) telah terbunuh, Unta itu kami kenali, dia kepunyaan Muhammad (s.a.w), si Zaid itu pulang ke Madinah, kerana kekalahan hingga tidak tahu hendak menceritakan peri ketakutan yang melandanya. Setibanya dua orang utusan Rasulullah itu, kaum muslimin pun segera melingkungi mereka dan mendengar cerita-cerita lanjut, dengan itu pastilah mereka kemenangan yang muktamad kepada kaum muslimin, maka keriangan dan kegembiraan pun terbayang di setiap wajah, di bumi al-Madinah bergegar dengan laungan tahlil dan takbir, pimpinan Muslimin yang berada di Madinah keluar beramai-ramai ke jalan arah Badar, untuk memberi tahniah kepada Rasulullah dengan kemenangan yang agung itu. Kata Usamah bin Zaid: Berita kemenangan kaum muslimin itu sampai kepada kami, setelah kami selesai meratakan tanah kubur Rokiah binti Rasulullah, isteri Uthman bin Affan (r.a), kerana Rasulullah memerintah daku mengganti Baginda untuk menjaga puterinya bersama Uthman bin Affan.   TENTERA RASULULLAH BERGERAK MENUJU KE MADINAH Selepas peperangan Rasulullah tinggal di Badar selama tiga hari, sebelum bergerak pulang berlaku sedikit perselisihan pendapat mengenai pembahagian harta rampasan, tetapi setelah perselisihan menjadi parah Rasulullah pun......

Words: 129247 - Pages: 517

Free Essay

Yenileşme Dönemi

...başarılı olamamışlardır bu konuda. ✓ Roman, modern hikâye, tiyatro, gazete, eleştiri, anı bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır. ✓ Bu dönemin sanatçıları aynı zamanda devlet adamı sıfatı da taşıyorlardı. ✓ Klasizim(Şinasi, A.Vefik Paşa) romantizm (N. Kemal, A. Mithat) den etkilenmişlerdir. EDEBİYATIMIZDA “İLK”LER:   • Edebiyatımızdaki ilk çeviri Yusuf Kamil Paşa’nın Fenelon’dan çevirdiği “Telemak”tır. • Edebiyatımızdaki ilk roman Şemsettin Sami’nin “Taaşuk-ı Talat ve Fitnat” adlı romanıdır. • Edebiyatımızdaki ilk gerçekçi roman Recaizade Ekrem’in “Araba Sevdası” adlı romanıdır. • Edebiyatımızdaki ilk köy konulu gerçekçi roman Nabizade Nazım’ın “Kara Bibik” adlı romanıdır. • Edebiyatımızdaki ilk tasvir ve tahlil ağırlıklı roman Namık Kemal’in “İntibah” adlı romanıdır. • Edebiyatımızdaki ilk tiyatro eseri Şinasi’nin “Şair Evlenmesi” adlı komedisidir. BİRİNCİ DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI SANATÇILARI ŞİNASİ (1826–1871) ✓ Edebiyatımıza birçok yeniliğin yerleşmesini sağlamıştır. ✓ Asıl adı İbrahim’dir. ✓ İlk tiyatro, ilk şiir çevirisi, ilk özel gazete, ilk makale, ilk noktalama işaretini kullanan kişidir. ✓ Halk için sanat görüşünü benimsemiştir. ✓ İlk tiyatro eserimizi: ŞAİR EVLENMESİ ni yazdı. ✓ İlk makaleyi yazdı: TERCÜMAN-I AHVAL MUKADDİMESİ ✓ İlk özel gazetesi çıkardı: TERCÜMAN- I AHVAL ✓ Eserleri: Durub u Emsalı Osmaniyye (Osmanlı Atasözleri Kitabı) Tercüme i Manzume......

Words: 7923 - Pages: 32