Premium Essay

Werkstuk-Klein Tcm39-124139

In: Business and Management

Submitted By cheater99
Words 15333
Pages 62
Principal Agent Problems in the Financial Crisis of 2007-2009

BMI Master Thesis

November 2009

Jasper Holke Klein
Supervisor: Rob van der Mei

[pic]

Faculty of Sciences Business Mathematics and Informatics De Boelelaan 1081a 1081 HV Amsterdam
Preface

This paper is one of the last compulsory elements of the program Business Mathematics and Informatics at the VU University Amsterdam. The objective of this subject is to demonstrate the student's ability to describe a problem in a clear manner for the benefit of an expert manager. This is accomplished by doing a literature research and to apply this research to a practical situation.
I have always had a strong interest in strategic thinking. One of the ways that this is modeled in the scientific theory is through game theory. From the broad range of subjects that are available in game theory I decided to focus on information asymmetry and, more specifically, on the principal-agent relationship as this theory is very widely applicable and has a strong explanatory power. In this way I was able to combine my interest in strategic thinking and the financial sector and able to give a clear explanation for the events that happened within the financial crisis of 2007 - 2009.
Finally, I would like to thank my supervisor Rob van der Mei for his comments and suggestions.

Amsterdam,
November 2009,
Jasper Holke Klein
Summary
This paper analyses the origin of the financial crisis from a game theoretic perspective. We use the principal-agent theory as a basis for our analysis. Principal-agent theory is broadly applicable in situations where multiple parties strive to maximize their utility and which have asymmetric information.
The financial crisis started after the bust of the US housing bubble, which originated as a result of irresponsible profit…...

Similar Documents

Free Essay

Klein Levin Disease

...Kleine Levin Syndrome BY: Tapan Patel & Mark Shihata Kleine-Levin Syndrome (KLS) is a rare and neurological disorder characterized by periods of excessive amounts of sleep and altered behavior. The disorder affects adolescents primarily, the disorder also strikes mostly in males with a shocking 70 percent of cases occurring in men. At the onset of an episode the patient becomes progressively drowsy and sleeps for most of the day and night, waking only to eat or go to the bathroom. When awake, the patient’s whole attitude is changed, often appearing “spacey” or childlike. When awake the person experiences confusion, disorientation, complete lack of energy and lack of emotions. Most patients report that everything seems out of focus, and that they are hypersensitive to noise and light. In some cases, food cravings are exhibited. Instances of no sexual drive and lack of any form of emotion during an episode have also been reported. Kleine-Levin Syndrome episodes are cyclical. When present, KLS symptoms persist for days, weeks or even months, during which time all normal daily activities stop. Individuals are not able to attend school, work or care for themselves. Most are bedridden, tired and uncommunicative even when awake. Affected individuals may go for a period of weeks, months or even years without experiencing any symptoms, and then they reappear with little warning. In between episodes those diagnosed with KLS appear to be in perfect health with no evidence of......

Words: 897 - Pages: 4

Free Essay

Uitleg Po

...PRAKTISCHE OPDRACHT MARKETING HOOFDSTUK 16 T/M 19 WAT MOET JE DOEN? Maak een schriftelijk verslag over één product en één dienst als je de opdracht alleen doet, of twee producten en twee diensten als je de opdracht met een medeleerling uitvoert. Beantwoord in dit werkstuk onder meer de vragen die hierna gesteld zijn en volg daarbij de instructies. Het werkstuk moet in ieder geval de volgende onderdelen bevatten: 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Beantwoording van de vragen 4. Conclusie: Overeenkomsten en verschillen tussen het gekozen product en de gekozen dienst (of de gekozen producten en gekozen diensten). 5. Bronvermelding !! VRAGEN EN INSTRUCTIES Deze vragen en instructies zijn geschreven voor het schriftelijk verslag van één product en één dienst. 1. In de Inleiding maak je duidelijk waarom je juist voor dit product en deze dienst hebt gekozen. 2. Marketing Is er voor deze producten/diensten een marktonderzoek uitgevoerd? Zo ja, hoe? Past deze onderneming marktsegmentatie toe? Is er sprake van ongedifferentieerde- , gedifferentieerde- of geconcentreerde marketing? (motiveer dit) 3. Productbeleid. Wat kun je zeggen van de materiële en immateriële eigenschappen van het product/de dienst? Wat kun je zeggen van de prijs-kwaliteitverhouding van de vormgeving, van de verpakking (zowel wat betreft het technische aspect als het commerciële aspect)? Wat kun je zeggen van de garantie en service van het product/de......

Words: 451 - Pages: 2

Free Essay

Mcdonald's Marketing (Dutch)

...Het bedrijf Pagina 6: Concurrentie Pagina 7: Positionering Pagina 8: Brancheverkenning Pagina 10: Marketingmix Pagina 11: Prijsbeleid Pagina 12: Promotiebeleid Pagina 13: Presentatiebeleid Pagina 15: Personeelsbeleid Pagina 16: Groeistrategieën van Ansoff Pagina 18: SWOT-analyse Inleiding De McDonald’s. Wie kent het niet? Iedereen is er wel eens geweest. Fastfood keten McDonald’s verkoopt wereldwijd hamburgers, friet enzovoorts. Wereldwijd worden hiervan dagelijks miljoenen van verkocht. Dit verslag is naar aanleiding van de opdracht die werd uitgereikt door de heer Tijman. De opdracht luidde om het marketing concept achter de McDonald’s in beeld te brengen. Om bepaalde dingen duidelijk te maken heb ik in dit werkstuk gebruik gemaakt van verschillende middelen. Onder andere bespreek ik de 4p’s (marketingmix), de groeistrategie op basis van het Ansoff model en een SWOT Analyse. Verder heb ik als doel de doelstellingen van McDonald’s goed in kaart te brengen. Het bedrijf McDonald’s is de bekendste fastfoodketen in de wereld. Wereldwijd heeft dit bedrijf vestigingen zitten. De bekendheid van de gele letter ‘’M’’, de Happy Meal, de BigMac maken dit bedrijf tot een icoon.  McDonald’s levert allerlei producten in de voedselbranche. Variërend van burgers en McNuggets, tot complete menu’s. Een specifieke doelgroep heeft McDonald’s niet, want het heeft een breed publiek. Voornamelijk zijn dit gezinnen met ‘’jonge’’ kinderen. Een belangrijke rol...

Words: 3907 - Pages: 16

Free Essay

Sox, Voor En Nadelen

...aandelenbeurs. Het implementeren van SOX bij een beursgenoteerd bedrijf brengt voor- en nadelen met zich mee. Maar wat zijn die voor- en nadelen? En wegen die voordelen op tegen de mogelijke nadelen? Het doel van dit werkstuk is om dit te onderzoeken. De centrale vraag van dit werkstuk luidt dan ook: Wat zijn de voor- en nadelen van de Sarbanes-Oxley Act voor een onderneming? 1.2 De aanleiding voor het paper Door het in werk stellen van de Sarbanes-Oxley Act moet een beursgenoteerd bedrijf veel veranderingen ondergaan wil het aan de beurs genoteerd blijven. Het bedrijf moet aan de SOX-voorwaarden voldoen. Op deze SOX-voorwaarden wordt later in dit werkstuk verder ingegaan. Deze veranderingen zullen ongetwijfeld kosten met zich meebrengen. Ook zullen er wellicht bedrijven uit de beurs stappen. Dit kan mogelijk ook negatieve gevolgen hebben. De invoering van de SOX heeft waarschijnlijk ook positieve gevolgen gehad. Zo kan het vertrouwen van beleggers weer hersteld zijn en het risico op fraude teruggedrongen worden. De aanleiding voor het schrijven van dit werkstuk was het feit dat er mogelijk ook negatieve gevolgen zijn. Het is nu zaak te onderzoeken of deze positieve gevolgen opwegen tegen de eventuele negatieve gevolgen van de SOX. 1.3 Het wetenschappelijke kader Dit werkstuk wordt geschreven voor de opleiding Economie & Bedrijfseconomie. Het thema binnen de opleiding is Accounting & Controll. Bij het beantwoorden van de hoofdvraag en de deelvragen worden......

Words: 4673 - Pages: 19

Free Essay

Communicatie

...platform management & controle software. In slechts enkele jaren is i3D.net uitgegroeid tot één van de grootste gameserver providers ter wereld. I3D werkt vanuit het ons kantoor in Rotterdam, op korte afstand van de Europese datacenter locaties. Voor het organogram van I3D verwijs ik u naar de bijlagen (figuur 3.1 “Organogram i3D” pagina 46 ). 3.2 Missie, visie, lange termijn doelstelling en kernwaarden i3D Langetermijndoelstelling i3D; I3D wil weer voorop lopen m.b.t. innovatie en automatisering, dus uitbreiding van het personeel met technisch sterke leden Wij willen naar 20 miljoen euro omzet in de komende 3 jaar tijd (target) door uitbreiding klantenbestand. Dit is op b2b wereldwijd incl. Nederland. B2b Nederland is slechts een klein klantenbestand bij i3d, wij willen dit veranderen door veel producten specifiek voor de NL markt goed in de markt te zetten. De omzet in NL moet groeien van 1 naar 5 miljoen in de komende 3 jaar. Visie i3D: 1. Omgevingsbeeld: Hoe ziet onze markt er over 5 jaar uit: De markt groeit enorm, en i3D groeit mee en wil de concurrentie inhalen. In het verleden zijn veel concurrenten failliet gegaan terwijl i3D verdubbelt in omzet en winst 2. Gedroomde positie: Opening 2e en 3e datacenter en 24x7 bezetting bedrijf. Wij sluiten nooit de deur en zijn altijd open. Wij willen scherpe pricing geven en kwalitatief in het midden zitten. Wij zijn geen “betaal voor de naam en lampjes” bedrijf, maar zijn een echt Rotterdams no-nonsens......

Words: 16624 - Pages: 67

Premium Essay

Melanie Klein Play Technique

...understanding early states of mind. Melanie Klein was a very charismatic woman with style and flair and passion. Whereas Sigmund Freud was known to be a fantastic theorist, Klein on the other hand was known to be a fantastic clinician. It was through her clinical study, by observing her patients, both verbally and non-verbally, was she able to come up with her own theories some of which contradicted ideas of both Sigmund and Ana Freud. Clinical study was where she developed a technique for analyzing children as young as two years old something that was relatively unheard of in 1919. This is when Melanie Klein took on her first child analysis. No one in the early years of Psychoanalysis had dared take on young children; patients who like their adult counterparts were suffering from neurosis, acute anxiety, and other disturbances, which inhibited them in their daily lives, primarily because the belief was that it was dangerous to the child and also that psychoanalysis was for children from the latency period onwards. The latency period was believed to take place around five years old. Melanie Klein was a pioneer in child psychoanalysis and it was through the development of what she termed the Psychoanalytic Play Technique that she was able to find a way that was child friendly, which she felt could free up the child in a space that allowed such freedom through play for her to uncover and alleviate the disturbances of young minds. (Klein, M. 1955. Pp 35-36) A brief......

Words: 1347 - Pages: 6

Free Essay

Marketing

...omdat de marketingmanager ervoor kan zorgen dat het bedrijf, of het product van het bedrijf, bekend wordt en daardoor meer verkocht wordt. Ik maak gebruik van de informatie van de deelvragen of mijn hoofddoel te bereiken, namelijk een marketingplan maken. Het marketingplan gaat over een onderneming die spellen verhuurt, alles kunt u hierover lezen in het ondernemingsplan, wat als bijlage bij dit werkstuk gevoegd is. Marketingplan Doel Het doel van het marketingplan is een strategisch plan voor op de langere termijn. Games4rent is een beginnende onderneming. Ik wil een duidelijk beeld van de markt en haar behoeften krijgen, zodat ik goed in kan spelen op veranderingen op de markt. SWOT-analyse Sterke punten • een breed assortiment van producten • Klantvriendelijk, ervaren personeel • Een gezellige en sfeervolle winkel op een goede locatie. • Mogelijkheid tot uitbreiding. Zwakke punten • Doordat er weinig concurrentie is, onduidelijk of het bedrijf een succes zal worden. • Er is een beperkt budget, waardoor het bedrijf klein zal moeten beginnen • De eigenaar heeft geen/weinig ervaring met het runnen van een bedrijf. Kansen • De behoefte aan gezelligheid • Weinig tot geen concurrentie Bedreigingen • Economische recessie Marketingdoelgroep • Algemene kenmerken Jongeren/studenten tussen de 16 en 30 jaar. • Aantal bestaande klanten Er zijn nog geen......

Words: 6646 - Pages: 27

Premium Essay

Klein Reading: Patient Protection and Affordable Care Act

...Abstract The study herein analyzes the Patient Protection and Affordable Care Act, abbreviated as PPACA. The study relies on three scholarly journal articles that assist in deepening knowledge about PPACA. The main focus of this study is to discuss the impact of this policy decision. It mainly focuses on one positive and one negative effect that this policy has in healthcare. Introduction The recently passed PPACA increases access to various health services. For instance, it increases access by citizens to health insurance coverage and expands federalism (Chaikind, 2011). For a health policy to be fully and effectively functional, it requires creation of various health insurance policies that offer small employers and individual citizens with access to health insurance. PPACA has been able to increase access to various health insurances by ensuring that Medicaid eligibility has been expanded (Chaikind, 2011). It has also enabled extending funding for insurance covers that target children and has also subsidized premiums on private insurance. More so, this government policy, also known as Obamacare, has been able to offer cost-sharing provisions for in individuals with low income. Though most of the provisions in this policy will take effect from2014, some provisions are being phased in currently and others are already in place (Chaikind, 2011). Positive Effect of PPACA: Supporting Federalism With regard to the main positive effect of PPACA on healthcare, it is a......

Words: 1217 - Pages: 5

Free Essay

Militaire Begraafplaatsen Margraten En Ysselsteyn

...Colleville-sur-Mer (Normandië), stond tussen meer dan negenduizend Amerikaanse slachtoffers van de invasie van Normandië, ging me dit ook niet bepaald in de koude kleren zitten. Ook mijn enkele bezoek voor dit werkstuk aan Margraten liet me niet ongemoeid. De Tweede Wereldoorlog heeft miljoenen slachtoffers met zich meegebracht. Dus een begraafplaats laat hiervan maar een schijn van zien, terwijl deze wel veel verteld. Toen Cees en ik besloten samen ons profielwerkstuk te maken, stond al direct vast dat het een geschiedenis onderwerp moest zijn. Toen ik op het idee kwam van militaire begraafplaatsen, was ik natuurlijk ook blij dat Cees het net zo goed zag zitten als ikzelf. Op het moment dat we er eenmaal uit waren dat we voor het onderwerp van militaire begraafplaatsen in Nederland wilde gaan was natuurlijk de vraag: hoe ga je dit onderwerp aanpakken? Het is een breed onderwerp en je moet natuurlijk wel weten wat je precies wilt doen met dit onderwerp. Bij de eerste brainstormsessie ben je er al vrij snel uit dat je niet ieder militair graf in ons land kan behandelen, alleen al omdat er in elke uithoek van ons land wel een graf ligt. Er zijn plekken waar vijf militairen liggen, maar ook waar er bijna tweeëndertigduizend liggen. Zodoende hadden we al snel de Mijn visie voor dit werkstuk is een duidelijk beeld te schetsen over de geschiedenis van deze begraafplaatsen, hun huidige situatie en de aandacht die ze krijgen. Graag wil ik ook dat u als lezer van dit profielwerkstuk......

Words: 20558 - Pages: 83

Free Essay

Media Text of Calvin Klein

...MEDIA TEXT OF CALVIN KLEIN (ADVERT) ANALYSED BY NMEZI ONYEDIKACHI UZOZIE 1ST JANUARY, 2014 The use of semiotic and ideological critique, an approach used by R.Gill is attempted in the course of analyzing this media text .Empirical studies of analyzing text principles were also cited and reflected to broaden more knowledge of the gender in media analysis of the Calvin Klein advert. MEDIA TEXT A media text just like the Calvin Klein advert is a message given out by the media allowing the audience, viewers or readers to read meaning into it and understand the message being sent out. The receptivity of the media text is presented based on common peculiarities of encoding and decoding mainstreams. To get the encoding messages, one needs to get a coherent explanation of the message, although we cannot escape the reality in our mind constructively what the meaning is all about. It could only be examined by our mind functioning within objectivity of signs and symbols. However, it is like a musical cords that needs connections to produce meanings. While words are signs of a meaning all the meanings of signs and colours used in this advert attract the minds of the people, the minds of the people are strongly referred to as the consumer audiences. In the advert proper, a visual compelling message is represented, promoted and shared by relationship. Because the media is a social market where......

Words: 1420 - Pages: 6

Premium Essay

Psy/405 Klein vs. Erikson Debate

...Klein vs. Erikson Debate Jamie Salas, Jessica Borrero, Melondy Moore, Reshunna Robbins, Roxanne Luck, Shayna Parks 6/29/15 PSY-405 Patti Toler Roxanne - In this debate we are going to argue the applications of Melanie Klein’s Objection Relations Theory and Erik Erikson’s Post-Freudian Theory in regards to their describing of individual personality characteristics along with interpersonal relations. Team Klein will begin the debate: Jessica - On the positive aspects of Klein’s object theory on individual personality characteristics is how an infant’s experience can shape their future personality. One is the object of the breast, which later perceives total control and this drives satisfaction called the id. According to Burch (1988), “Good experiences or phantasies of the breast are split off from bad ones and internalized”. These experiences help shape the relationship with others in adulthood. Interpersonal relations with the object of the breast create love, comfort and gratification towards the mother, and others. A tendency to relate these feeling with others can create a good structure of positive relationships and fantasy-like quality of life. Team Erikson will now oppose: Melondy - Klein did face some criticism from others about her theory and the techniques that she used. She started her study by working with children but found out that this technique had its downfalls due to the fact that the children......

Words: 952 - Pages: 4

Free Essay

Case

...een loyale koper is geworden. 3.5 Marketingimplicaties van waardeketens en betrokkenheid Oreo is een hele sterke speler op vlak van marketing, het is belangrijk dat ze de interactie met consumenten op de manier behouden die ze nu doen. Goeie klantenservice , innoverend blijven werken, de goede marketingcampagnes behouden etc… op deze manier kunnen ze de behoeften van consumenten blijven vervullen. 4. Waarnemen en verwerken van informatie In dit deel van het werkstuk zal ik het hebben over het waarnemen en verwerken van allerlei informatie dat opgenomen wordt door de consument. 4.1.Het informatieverwerkingsproces Het informatieverwerkingsproces bestaat uit verschillende fasen. Allereerst wordt de consument onderworpen aan verschillende stimuli. De consument zal hieruit zintuiglijke prikkels gaan selecteren en interpreteren (= perceptieproces). Nadien zal hij opslaan wat hij waarneemt (= geheugenproces). Dit gebeurt selectief en subjectief doordat de zintuigen en het zenuwstelsel van de mens slechts een klein gedeelte waarneemt. Behoefte, interesse, voorkeur en afkeur spelen een rol. Het perceptieproces bestaat uit drie verschillende stadia: * De actieve, passieve of forced exposure-fase die bestaat uit het contact van de stimuli met de consument. * De selectieve en persoonlijke aandacht die de klant aan de stimuli geeft. * Het verstandelijke en gevoelsmatige begrip dat de consument aan het product geeft. Voor het informatieproces kan beginnen is......

Words: 5776 - Pages: 24

Free Essay

Calvin Klein - an Overview

...RESEARCH ON BRANDS/DESIGNERS CALVIN KLEIN ABOUT BRAND AND DESIGNER: Calvin Klein Inc. is an American fashion house founded by the fashion designer Calvin Klein. The company is headquartered in Midtown Manhattan, New York City and is currently owned by PVH. It is one of the leading fashion design and marketing studios in the world. It designs and markets women’s and men’s designer collection apparel and a range of other products that are manufactured and marketed through an extensive network of licensing agreements and other arrangements worldwide. Product lines under the various Calvin Klein brands include women’s dresses and suits, men's dress furnishings and tailored clothing, men’s and women's sportswear and bridge and collection apparel, golf apparel, jeanswear, underwear, fragrances, eyewear, women’s performance apparel, hosiery, socks, footwear, swimwear, jewelry, watches, outerwear, handbags, small leather goods, and home furnishings (including furniture). Calvin Klein was educated at the Fashion Institute of Technology in New York from 1959-62. He then acted as assistant to Dan Millstein for two years, before becoming an independent designer. He also spent a number of years designing clothing for other New York stores. Klein married Jayne Centre in 1964 and the pair had one daughter. In 1968, Calvin Klein set up his own business, Calvin Klein Inc., with a friend Barry Schwartz. Barry dealt with the business side of the venture, while Calvin designed.......

Words: 1345 - Pages: 6

Free Essay

Paper

...Paper (werkstuk) Een paper is naar een wetenschappelijke tekst van beperkte lengte, over het algemeen geschreven in opdracht. Het vaak om een schriftelijke eindopdracht voor studenten, waarmee ze een specifiek vak afronden. Een korte tekst naar aanleiding van een congres of symposium heet ook een paper. [bewerken] Ontstaan De term paper is letterlijk overgenomen uit het Engels. Binnen de wetenschap is het Engels tegenwoordig de lingua franca. Dit valt onder meer te zien aan de termen voor de verschillende opleidingsfases (Bachelor, Master, PhD) en de grote hoeveelheid publicaties in het Engels. Het gebruik van de term paper is een onderdeel van dezelfde trend. [bewerken] Schriftelijk werkstuk Met name in de latere fase van hun studie, ronden universitaire studenten hun vakken vaak af met een paper. Het gaat dan om een schriftelijk werkstuk, waarin verslag wordt uitgebracht van een zelfstandig uitgevoerd (deel)onderzoek, dat aansluit bij het onderwerp van de specifieke cursus. Soms krijgen studenten een concrete opdracht. In andere gevallen is de enige eis dat het onderzoek iets te maken heeft met het onderwerp van de cursus. Door middel van een paper kan een docent beoordelen in hoeverre de student in staat is om zelfstandig een onderzoek uit te voeren en daarover zijn/haar gedachten te formuleren. Op deze manier is de paper een ideaal hulpmiddel voor het aanleren en toetsen van academische vaardigheden. Tevens geeft het schrijven van een paper studenten de......

Words: 392 - Pages: 2

Free Essay

Heineken Bomba

...In dit werkstuk gaan we uitleggen hoe Heineken door middel van de open economie zijn exportpositie heeft verworven. Maar om hier verbanden tussen te leggen is het handig om eerst kort uit te leggen wat een open economie is, wat het voor Nederland betekent en wat dat voor Heineken nou precies inhoudt. Een open economie is een economie waarbij er handel wordt gedreven met het buitenland. Als er meer handel is, betekent dat dat de economie ook opener is. Er wordt dus veel geïmporteerd en geëxporteerd. Met deze internationale handel kan veel geld verdiend worden, vandaar dat veel landen een open economie hebben. Met een open economie hoeft bovendien niet alles zelf gemaakt te worden, omdat er veel producten geïmporteerd kunnen worden van het buitenland. Doordat er producten en diensten van het buitenland komen hebben de consumenten ook meer keuzes en zo kunnen consumenten ook investeren buiten hun eigen land. Een ander voordeel van een open economie is dat een land zich hierdoor kan specialiseren in bepaalde producten of diensten. Zo is ieder land gespecialiseerd in een product/dienst waarin ze het goedkoopst en het beste zijn. In Nederland wordt duidelijk geprofiteerd van de open grenzen in de Europese Unie. Zo wordt in ‘onze’ open economie een groot deel van de omzet behaald in het buitenland. Er wordt geschat dat dankzij deze open grenzen er honderden miljarden euro’s extra welvaart voor de landen van de Europese Unie zijn bijgekomen. Het CBS heeft onderzocht dat door deze......

Words: 630 - Pages: 3