Free Essay

Zara Research Paper

In: Business and Management

Submitted By marumaru
Words 824
Pages 4
з

Wi-Fi ([ˈwaɪˌfaɪ]; ағылш. Wireless Fidelity - сымсыз дәлдiк) —- стандарттың базасында сымсыз желiлерi үшiн Wi-Fi Allianceнiң саудалық маркасы IEEE 802.11.[1]
Кез келген жабдық, тиiстi стандартқа IEEE 802.11, Wi-Fi Allianceге тексеруге және Wi-Fiнiң логотибының ұруын тиiстi сертификат және құқық ала алады.[2]

Wi-Fi (кейiннен - Lucent Technologies және Agere Systems) NCR Corporation/AT T Ньивегейн, Нидерландыға 1991 жылда жасалды. Кассалық қызмет көрсетудiң жүйелерi үшiн бастапқы арналған өнiмдер WaveLANның маркасымен базарға шығарылып және Мбит/с деректердi беру жылдамдығы 1мен 2мен аралығындағы қамтамасыз ететiн болды. Wi-Fi жасаушы - (Vic Hayes ) Вика Хейздер мұндай IEEE 802.11b, IEEE 802.11a және IEEE 802.11g стандарттардың өңдеу қатысқан командада болды. Викалардың 2003 жылында Agere Systemsтан кеттi. Agere Systems тең ауыр нарықтық шарттарда бәсекелесе алмады, оның өнiмi қарамастан шешiмдердiң арзан Wi-Fiлерiнiң қуысын орналасты. кодтық ат Agere 802.11abg all-in-one чипсет: WARP ) кiлегейлендi сатылды, және Agere Systems соңында 2004 жылдың Wi-Fiнiң нарығынан кетуге шештi.[3]
IEEE 802.11n-шi стандарт 2009 жылдың 11 қыркүйегiн нығайтылды. Оның қолдануы стандарттармен құрылымдармен салыстырғанда деректердi беру жылдамдығы iс жүзiнде төртеу ( максимал жылдамдығы 54 V тең bn/) 802.11g жоғарылатуға мүмкiндiк бередi, 802.11nнен 802.11n басқа құрылымдармен тәртiпте қолданудың шартында. 600 Vке дейiн, bn/ деректердi беру жылдамдығы қамтамасыз етуге теория жағынан алғанда 802.11n ұқсайды.[4]

Желiнiң Wi-Fiсi схема әдетте кемiнде бiр қол жеткiзу нүктесi және кемiнде бiр клиентте болады. Сонымен бiрге қол жеткiзу нүкте (Ad-hoc ) нүкте екi клиенттердiң тәртiбiндегi қосу қолданылмағанында емес, клиенттер желiлiк бейiмдеуiштер арқылы тiкелей жалғастырғанында болуы мүмкiн. Қол жеткiзу нүктесi әрбiр 100 мстiң 0, 1 Мбит/стiң жылдамдығындағы арнайы сигналдық пакеттерi көмегiмен (SSID ) желiнiң өз идентификаторын алып бередi. 0, 1 Мбит/с сондықтан - Wi-Fi үшiн ең кiшi деректердi беру жылдамдығы. Клиент SSID желi болуы мүмкiн бiле анықтай алады, рұқсаттың осы нүктесiне қосу. Қабылдағыштың ұқсас SSIDтерi бар рұқсатының екi нүктесi әрекет ету аймақтарында дәл тигiзуде сигналдың деңгейi туралы олардың арасындағы мәлiметтер негiзiнде таңдай алады. Wi-Fi стандарт Қосу үшiн толық бостандықты клиентке белгiлердiң таңдауында бередi. Жұмыс принцибы толығырақ стандарттың ресми мәтiнiнде сипатталған.[5]

Wi-Fi желісінің жұмыс істеу принципі
Стандарт алайда, құрастырудың барлық тұрғылары сымсыз суреттемейдi Wi-Fi жергiлiктi жүйейдi. Жабдықтың әрбiр өндiрушiсi сондықтан бұл есептi өздiгiнше сол ол көзқарас ең жақсы не бiр санайтын жолдар қолдана шешедi. Сондықтан құрастырудың әдiстерiнiң классификациясының қажеттiлiгi сымсыз пайда болады жергiлiктi жүйейдi. Бiрыңғай жүйеге қол жеткiзу нүктелерiнiң бiрiктiрулерi әдiс бойынша ерекшелеуге болады: Автономдысы (сонымен бiрге ақылды децентрализациялаңған дербес деп аталады) қол жеткiзу нүктелерi Қол жеткiзу нүктесi (сонымен бiрге жеңiлтек, орталықтандырылғанылған деп аталады) контроллердiң басқару жұмыс iстейтiн Бесконтроллерные, бiрақ (басқарылатын контроллерсiз) автономды емес Ұйымдар және радиоканалдардың басқаруын әдiс бойынша сымсыз ерекшелеуге болады жергiлiктi жүйедi: Радиоканалдардың статикалық күйге келтiрулерiмен Радиоканалдардың (адапттивтi ) динамикалық күйге келтiрулерiмен Радиоканалдардың қабатшы немесе көп қабатты құрылымымен.[6]
(клиенттердiң тартуы, қосымша ыңғайлылықтың жасауы немесе таза альтруизм) бастапқы мақсаттардан тәуелсiз бүкiл әлемде және Ресейде, соның iшiнде (интернет ) өте әйгiлi ғаламдық желiге рұқсаты мүлде тегiн алуға болған тегiн хоталардың саны өседi. Бұл бола алады және қоссын автоматты тәртiпте өз алдына мүмкiн iрi көлiк түйiндерi және қосу үшiн рұқсаттың карточкасын қызыметшiде сұрауға керегетiн және Барлар, тiптi адамдардың орын болатын тұрақты жиналып қалуларын қалалық жер бедердi аумақ жай ғана.[7]
Wi-Fiнiң технологиясының өнеркәсiбiндегi қолданулары үшiн жабдықтаушылардың шектелген санымен болғанша ұсынылады. Siemens Automation Drives осылай Wi-Fiнi ұсынады - IEEE 802.11g-шi стандартымен сәйкес SIMATICтiң өз контроллерлерi үшiн шешiм еркiн ISM - 2, 4 ГГЦ 11 Мбит/с максимал тапсыру жылдамдық қамтамасыз ететiн диапазон. Осы технологиялар қозғалатын объекттердiң басқаруы және қоймалық логистикада үшiн негiзiнде қолданылады, сонымен бiрге себепке бойынша қандай болмасын Ethernetтың өткенше желiлерi мүмкiн емес салатында жағдайлар сол.[8]
Желi желiнiң кеңейтуiн и/илидiң жазуын құн кiшiрейте алған кабелдi төсеусiз айқара ашуға мүмкiндiк бередi. Мысалы, бөлмелер және тарихи құндылық болатын ғимараттардағы кабел тыс салуға болмайды сымсыз желiлермен қызмет көрсете алатын орындар. Жылжымалы құрылымдарға желiге рұқсаты болуға мүмкiндiк бередi. Wi-Fi құрылымдар кең таратылған базарға. Wi-Fiнiң логотибы бар жабдықтың мiндеттi сертификаттауы жабдықтың үйлесiмдiгi арқасында кепiлдiк берiледi. (100 есе ) екi реттегi деректердi беруi құрылымдардың Wi-Fiсi шығару кезде кәрез телефонға қарағандасы аз.[9]
Жиiлiк ауқымы және әр түрлi елдердегi қолдану кезiндегi шектеулерi алажаулы. Көпшiлiгiнде еуропалық елдер АҚШта тыйым салынған екi қосымша каналдар рұқсат етiлген; Мысалы, Жапонияларда диапазонның жоғарғы бөлiгiндегi тағы бiр каналы бар, Испания басқа елдер, қолдану төмен жиiлiктi каналдарды тыяды. Керiсiнше, мысалы, Ресей, Беларусь және Италияның кейбiр елдерi, Wi-Fiнiң барлық желiлерiн тiркеулер талап етедi, бөлмелер жұмыс iстейтiн тыс, немесе Wi-Fiнiң тiркеулерi талап етедi - оператор. Ескерткендей жоғары - Эииммен сымсыз рұқсаттың нүктесiнiң (20 дБм ) 100 мвт артық Ресейлерiнде, сонымен бiрге Wi-Fiнiң адаптерлерi сөзсiз тiркеулердi жатады. WEPның шифрлауын ең әйгiлi стандарт Взломан туралы алады тiптитiн оңай бола (алгоритмды әлсiз табандылық артынан) дұрыс кескiннiң жанында. Жаңа құрылымдар қарамастан осы WPA және WPA2дiң мүлтiксiз хаттамадан астам шифрлауы, көп ескi қол жеткiзу нүктелерiн қолдайды қолдамайды алмастырулар ол талап етедi. (WPA2 ) IEEE 802.11i 2004 жылдың маусымындағы стандарттың қабылдануы түсiнiктi жаңа жабдық түсiнiктi қауiпсiз схемадан астам жасады. Екiсi схема қолданушылармен әдетте белгiленетiн табанды парольден астам талап етедi. Көп ұйымдар басып кiруден қорғау үшiн (мысалы VPN) қосымша шифрлауларды қолданады.[10][11][12]…...

Similar Documents

Premium Essay

Research Paper

...Lesson Guide The Research Process In writing a research paper, you will use the skills you have already learned, such as summary, analysis, and synthesis. You will go beyond the readings in the text, however, to add breadth and depth to your paper. Depending on your topic, you might use library research for traditional sources, online research for Internet sources, field research, or a combination of the three. Each topic chapter provides a list of Research Activities at the end. These suggestions will guide you to source material outside the textbook and provide ideas for research papers. Additionally, make use of the topic chapter links provided on this Companion Website to find more readings on each subject. What follows is a list of the steps you will take in planning and writing a paper. Remember that writing is a recursive process; you will not necessarily follow these steps in this order, and you may find yourself backtracking and looping. Find a Subject. If a subject is not assigned to you, decide what subject you are going to research and write about. Your text provides you with a wealth of ideas to start with. Use it as a springboard for discovering ideas. Develop a Research Question. Formulate an important question that you would like to answer through your research. This helps you narrow and focus your topic. The answer to the research question will become your thesis statement. Conduct Preliminary Research. To help you narrow your topic further and to find......

Words: 917 - Pages: 4

Premium Essay

Research Paper

...ReaseachA SAMPLE RESEARCH PAPER/THESIS/DISSERTATION ON ASPECTS OF ELEMENTARY LINEARY ALGEBRA by James Smith B.S., Southern Illinois University, 2010 A Research Paper/Thesis/Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Master of Science Degree Department of Mathematics in the Graduate School Southern Illinois University Carbondale July, 2006 (Please replace Name and Year with your information and delete all instructions) Copyright by NAME, YEAR All Rights Reserved **(This page is optional)** RESEARCH PAPER/THESIS/DISSERTATION APPROVAL TITLE (in all caps) By (Author) A Thesis/Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of (Degree) in the field of (Major) Approved by: (Name of thesis/dissertation chair), Chair (Name of committee member 1) (Name of committee member 2) (Name of committee member 3) (Name of committee member 4) Graduate School Southern Illinois University Carbondale (Date of Approval) AN ABSTRACT OF THE DISSERTATION OF NAME OF STUDENT, for the Doctor of Philosophy degree in MAJOR FIELD, presented on DATE OF DEFENSE, at Southern Illinois University Carbondale. (Do not use abbreviations.) TITLE: A SAMPLE RESEARCH PAPER ON ASPECTS OF ELEMENTARY LINEAR ALGEBRA MAJOR PROFESSOR: Dr. J. Jones (Begin the abstract here, typewritten and double-spaced. A thesis abstract should consist of 350 words or less including the heading. A page and one-half is approximately 350 words.) ...

Words: 3580 - Pages: 15

Premium Essay

Research Paper

...Research Article: IMPACT OF INTEREST RATE ON INVESTMENT Farhan Nawaz UNIVERSITY OF GUJRAT, PAKISTAN E-mail: 10050920-086@uog.edu.pk Waqas Akram UNIVERSITY OF GUJRAT, PAKISTAN E-mail: 10050920-084@uog.edu.pk Abstract: The main aim of this study is to investigate “the impact of interest rate on investment” in an economy. For this purpose three main variables are selected which are Interest rate, Income level and Investment. Two variables are independent (Interest rate and Income level) and One variable is dependent (Investment). The hypothesis of this study is that the Investment has a negative association with interest rate and Investment has positive relationship with income. Interest rate has negative effect on investment and investment has a positive relation with the income level. We use questionnaire for finding our results and questionnaire are filled by different students of business studies. We find that there is a Negative relation between the interest rate and investment. If our finding matches with economic theory and others researchers finding than policy makers can make better policies for the economy. Impact of interest rate on Investment Introduction: An interest rate is the rate at which interest is paid by borrowers for the use of money that they borrow from a lender. Interest rate is the cost of borrowing money. When interest rate increases the overall investment is reduces. Most of the businesses invest partially or wholly is......

Words: 1679 - Pages: 7

Premium Essay

Research Paper

...Rockwood School District Research Paper Guide Revised 2008 Table of Contents What is a Research Paper?................................................................................................................2 How to Efficiently, Effectively Conduct Research and Evaluate Sources .......................................3 What Types of Information to Collect ..............................................................................................6 How to Write Source Cards for a Research Paper ............................................................................7 How to Write Note Cards for a Research Paper .............................................................................11 How to Write a Thesis ....................................................................................................................14 How to Write an Outline ................................................................................................................15 How to Structure Writing in a Research Paper ...............................................................................16 How to Integrate Quotes .................................................................................................................17 Internal Documentation ..................................................................................................................18 Works Cited Page ..............................................................................

Words: 3304 - Pages: 14

Premium Essay

Zara - Term Paper - Aleksey

...Zara Case 1. What are the ways that Inditex ensures that “fast fashion” is truly fast? The primary drive behind “fast fashion” for Zara and more importantly its CEO Pablo Isla is logistics. The company produces two thirds of its product in nearby location such as Spain, Portugal, and Turkey, thus ensuring significant savings on transportation costs along with significantly faster delivery times. Aside from delivery times, Mr. Isla has installed sophisticated system of monitoring sales and ordering merchandise. Stores are restocked as often as twice a week, and merchandise reaches the store within two days of the order. The fashion is monitored very closely, and those items that are successful are quickly sent to both designers for creation of like merchandise, and the company’s factories for creating more. The company has even added new shipping routes to ensure that managers get their merchandise quickly. Store mangers use handheld computers to monitored current and order new merchandise. While previously ordering new merchandise took around three hours, now it takes less then an hour. New fashions hit the stores much quicker then majority of the company’s competitors. With that said, the company is expanding rather quickly and majority of its expansion is outside of its native Spanish market. Expansion in Americas will likely put a strain on its distribution network as majority of its merchandise is produced in Europe. Asian production does account for approximately a......

Words: 319 - Pages: 2

Free Essay

Research Paper

...Research paper may refer to: * Academic paper (also called scholarly paper), which is published in academic journals and contains original research results or reviews existing results * Term paper, written by high school or college students * Thesis or dissertation, a document submitted in support of a candidature for a degree or professional qualification, presenting the author's research and findings A thesis or dissertation[1] is a document submitted in support of candidature for anacademic degree or professional qualification presenting the author's research and findings.[2] In some contexts, the word "thesis" or a cognate is used for part of abachelor's or master's course, while "dissertation" is normally applied to a doctorate, while in others, the reverse is true.[3] Dissertations and theses may be considered asgrey literature. The word dissertation can at times be used to describe a treatise without relation to obtaining an academic degree. The term thesis is also used to refer to the general claim of an essay or similar work. ------------------------------------------------- Etymology[edit] The term "thesis" comes from the Greek θέσις, meaning "something put forth", and refers to an intellectual proposition. "Dissertation" comes from the Latin dissertātiō, meaning "path". ------------------------------------------------- Structure and presentation style[edit] Structure[edit] A thesis (or dissertation) may be arranged as a thesis by publication or...

Words: 1243 - Pages: 5

Premium Essay

Research Paper

...Business Research Ethics Lilia Tenorio RES/351 University of Phoenix May 15, 2014 Albert Smothers Business Research Paper: Synopsis of the Enterprise Resource Planning (ERP) System Enterprise Resource Planning (ERP) System is a software system that supports and automates the business processes by providing timely and accurate enterprise-wide information for decision making (Vemuri & Palvia, 2006). This paper is based on the research article, "Improvement in Operational Efficiency Due to ERP Systems Implementation: Truth or Myth?" by the authors Vijay K. Vemuri and Shailendra C. Palvia, which will discuss the purpose of the ERP system along with explaining some of the problems under investigation, and by identifying the parties involved that conducted the investigation, and describing the methods and variables used in researching the ERP system. Although, a system such as, the ERP system is very much needed within a business, however, is the system efficient enough to be cost effective. By researching the ERP system, the idea will be whether the investment towards the system is worth having. "Good research generates dependable data that are derived by professionally conducted practices and that can be used reliably for decision making" (Cooper & Schindler, 2006, p.22). Define the Business Research and Purpose of ERP Vemuri and Palvia (2006) state, the purpose of researching the ERP system is to evaluate the improvement of operational efficiency due to......

Words: 953 - Pages: 4

Free Essay

Paper Research

...most students' careers when they are assigned a research paper. Such an assignment often creates a great deal of unneeded anxiety in the student, which may result in procrastination and a feeling of confusion and inadequacy. This anxiety frequently stems from the fact that many students are unfamiliar and inexperienced with this genre of writing. Never fear—inexperience and unfamiliarity are situations you can change through practice! Writing a research paper is an essential aspect of academics and should not be avoided on account of one's anxiety. In fact, the process of writing a research paper can be one of the more rewarding experiences one may encounter in academics. What is more, many students will continue to do research throughout their careers, which is one of the reasons this topic is so important. Becoming an experienced researcher and writer in any field or discipline takes a great deal of practice. There are few individuals for whom this process comes naturally. Remember, even the most seasoned academic veterans have had to learn how to write a research paper at some point in their career. Therefore, with diligence, organization, practice, a willingness to learn (and to make mistakes!), and, perhaps most important of all, patience, a student will find that she can achieve great things through her research and writing. This handout will include the following sections related to the process of writing a research paper: Genre- This section will provide an......

Words: 345 - Pages: 2

Premium Essay

Research Paper

...English 102— Research Paper Requirements and General Guidelines Dr. B. Bryant Office phone—671-6358 Office—Bldg. 1, room 119 E/ office 19 Research Paper due—May 2nd (Fri) 3:00 pm in my office It must contain copies of your research. 1. Your final paper needs to be 5-8 pages (not including “Works Consulted page”) in MLA format. NO PAPER UNDER 5 PAGES WILL BE ACCEPTED!!! 2. In your research folder—a folder that does not allow your research materials to fall out—you must have the following items: • Research Paper—11/25 • Rough Draft • Research proposal/outline due 4/24 for class time • COPIES OF YOUR RESEARCH! • Your paper must be sent to on safe assignment PLEASE NOTE: NO PAPER WILL BE ACCEPTED WITHOUT COPIES OF YOUR RESEACH! The paper will receive an F. 3. Research Materials—Included on your “Works Consulted” page, you must have at least 5 professional journal articles or books. You can have more; the research really depends on your topic. Also the research papers I gave you count as a source and Loot. 4. The journal articles can come from the internet, but make sure the article is a professional article with a thesis/research, not a general informational page. All internet articles must be cited as an internet source. You can use the museum websites and YouTube. 5. For books and articles in books, you must copy the title page, copyright page, table of contents and the......

Words: 628 - Pages: 3

Premium Essay

Research Paper About a Research Paper

...Research Paper about a Research Paper Name place Professor 05/22/11 Research Paper about a Research Paper Research is a way to formulate questions and ideas used to solve a give problem using of all sorts of sources to collect information that would generate a solution. Research in the simplest form could be presented as; my computer keeps rebooting. The research focus could involve looking threw the internet to find web help that addresses the same issue or finding a business that specialize in computer repair by doing a query for computer repair from online in your area or looking threw the phone book. In this instance, someone has prepared both sources with the intention to help find the answer from documented information (Booth, Colomb & Williams, 2008). Over centuries information and been collected in libraries all the information desired. The information age yielding the internet that contains information collected by others for others to answer questions and develop new questions, and find answers. Research papers are also used as a primary form of learning that begins in elementary school and used all threw college and beyond. Carriers have been built for the purpose of conducting research and writing research papers by teachers, scientists, writers, historians, lawyers, engineers – list is goes on. Educators have established the fact that formal research can be a tool used for learning, thinking and understanding......

Words: 1673 - Pages: 7

Premium Essay

Research Paper

...Organizing a Research Paper Introduction A research paper is a combination and ultimate result of an involved procedure that entails source evaluation, critical thinking, planning and composition. No matter its objectives, any research paper must attain some common goals. As such, organizing a research paper requires a systematic approach that will enable the researcher to accomplish the intended objectives of the research. Apart from addressing the needs of the assignment, a research paper should have a clear purpose, thesis and discussing the quantity as well as quality of sources. In order to gain experience in research writing, an individual must be familiar with the whole process involved in organizing a research paper. There are two types of research paper namely; * Argumentative research * Analytical research Although each type has its own specified format, they bear seven similarities when it comes to their organization; a. Collect printed sources and evaluate them Assemble materials such as scholarly articles, state documents and other useful sources with regard to the research question. Skim through them to get hint on their importance. One can also evaluate online materials since most of them have useful although random information. b. Choose a method for keeping notes You should keep notes on different index cards and ensure to indicate the title or author as this will enable you to recheck the information obtained from the source material. c. Use...

Words: 378 - Pages: 2

Free Essay

Research Paper

...Writing a Research Paper in Literary Studies1 The most important aspect to bear in mind is that you are writing a research paper and not an essay! This means that you are arguing a thesis with reference to secondary literature – it is essential that you conduct relevant research and that you integrate your findings into your paper. Things to keep in mind: • Your paper should have a well-defined topic and a precisely formulated argument. • Your approach should be recognizably systematic. • Your argument should remain relevant and clear-cut, consistent and coherent throughout. • Your secondary material should be discussed critically and documented accurately. • Writing is a process; you should constantly revisit and revise. DON’T FORGET TO PRINT, SIGN AND ATTACH THE “PLAGIATSHINWEIS”! First steps Many students neglect the preliminary work of the writing process, but if you give it sufficient attention the actual writing of your paper will be faster and more organized than if you just start writing. The most important thing is to be systematic in your approach. 1. Finding a topic Perhaps the most difficult part of any research paper is finding an adequate topic, formulating a title and making a coherent argument. Once you have decided on a topic or a title, which in literary studies will most likely involve a certain text, rephrase it as a question to guide your research. You should also think about the methodology you intend to apply to your analysis. • ...

Words: 3119 - Pages: 13

Premium Essay

Research Paper

...are required to apply IFRS. Ten years have passed, what is the effect of mandatory IFRS adoption on these countries, and how IFRS affect on earning management. In the paper, I will discuss this question based on some previous finding. Next, I will use IFRS 9 as a specific case for my conclusion. Finally, I will give my opinion on the effect of mandatory IFRS adoption on earning management. Key Words: Accounting Standard, earning management, IFRS, Financial Instrument, bank, impairment of asset, IAS39, IFRS 9 I. The effect of mandatory IFRS adoption on earning management 1.1 In 2012, Yi Lin Chua, Chee Seng Cheong. And Graeme Gould publish a article named “The Impact of Mandatory IFRS Adoption on Accounting Quality: Evidence form Australis. This article examines the impact of IFRS on accounting quality by focusing on threes perspectives: (1) earning management, (2) timely loss recognition, and (3) value relevance. In my paper, I will focus on earning management. First, the author talk about the reason he choose Australia. Because Australia is one of the first countries located outside of the EU that has mandated IFRS and is also the first non-EU adopting country that had fully prohibited an early adopting of IFRS prior to the 2005 mandate. After that, the article propose the three research hypotheses: HI: Earnings management has changed following the mandatory adoption of IFRS in Australia. H2: Timely loss recognition has changed following the......

Words: 2776 - Pages: 12

Free Essay

Research Paper

...Catalfano Writing Mode: Persuasive Research Due: Please upload your essay to turnitin.com by the assigned due date. Late papers will incur the typical 10% per day late grade deduction. Length: Between 700 and 850 words for College Prep students; between 850 and 1000 words for Honors students. Format: Typed, double-spaced, 10-point Times New Roman font. Grading: 60 points, graded according to the standard rubric. (Note: this paper will also require two or three “checkpoints,” each of which is worth 10 points.) Topic Selection: What do you care about? This is a persuasive research paper, which means you are taking a position on a contemporary issue that you care about and setting out to prove that your position is correct with strong, convincing sources. How many sources? * at least four sources for College Prep students * at least six sources for Honors students Of course, you need to set out to support an idea that is capable and worthy of being supported—not something completely obvious. Because one of the major course objectives is to write about what you believe in (as you find your writing voice), you will be allowed to choose your own topic for this persuasive research paper, so long as it is not a topic you have written about already for another class (remember: your intellectual and personal integrity should be important to you, so research something new to you, which is most of the “fun” of research). I must also approve your......

Words: 1960 - Pages: 8

Premium Essay

Research & Terminology Research Paper

... Research is defined as "studious inquiry or examination; especially : investigation or experimentation aimed at the discovery and interpretation of facts, revision of accepted theories or laws in the light of new facts, or practical application of such new or revised theories or laws" ("Research," 2012). It's said that research is one of the most important processes in the field of criminal justice. There are many ways to complete research which can cause the process of research to take the most time. This paper will discuss the different methods and the different terminology that is used in the criminal justice system. There are two common methods that are used in the criminal justice system and they are the qualitative and quantitative methods. As part of the readings, it was determined that there are so many different methods for researching. However, some of these research methods have never been heard of or people don't know anything about them. There are several steps that would need to be taken in order to complete the entire research cycle. The first term that will be discussed is Scientific Research, which means it's the "research into questions posed by scientific theories and hypothesis" ("Scientific Research," 2011). The most common research method that is used today is the scientific research method, which is used highly in the criminal justice system. Just about every aspect of the criminal justice system revolves around science. Doing......

Words: 599 - Pages: 3